Учени разработиха суперкондензатор от обикновени бетон и сажди

Учени разработиха суперкондензатор от обикновени бетон и сажди

Учени представиха нова технология за съхранение на енергия, която използва евтини материали – вода, цимент и технически въглерод. Пътищата и основите на сградите вече ще могат да се превърнат в източник на енергия във вид на въглеродно-циментни суперкондензатори.

Изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) са разработили иновативен способ за съхранение на енергия, съобщава BBC. Технологията има потенциал да реши проблема със съхраняване на енергията и намаляване на зависимостта от природните ресурси, такива като литий.

Дамиан Стефанюк, един от водещите изследователи на проекта описва момента, когато светва светодиод, включен към бетонния суперкондензатор, като “прекрасен ден”. Първоначално мнозина не вярват, че това е възможно, но последователното свързване на няколко суперкондензатора позволява да се получи напрежение 3V, достатъчно за захранване на светодиод. По-нататък учените увеличават напрежението до 12V и даже успяват да захранят портативна игрова конзола.

Суперкондензаторите имат редица преимущества пред обикновените акумулаторни батерии, тъй като се зареждат мигновено и капацитетът им не намалява с времето. Но те също така бързо се разреждат, което ограничава тяхното приложение. Независимо от това изследователите виждат голям потенциал в използването на въглеродно-циментови суперкондензатори за съхранение на излишната енергия от възобновяеми източници, основно вятърни и соларни. Това позволява да се намали натоварването на електрическите мрежи в периоди, когато не духа вятър и не грее слънце. Сред възможните приложения са създаване на пътища, натрупващи соларна енергия и основи на сгради, съхраняващи енергия за захранване на жилищните помещения.

Към момента кубически метър бетонен суперкондензатор може да съхранява около 300 ват часа енергия, което е достатъчно за захранване на 10W светодиодна лампа в течение на 30 часа. Изследователите планират да създадат по-обемни версии, в това число суперкондензатор до 45 кубически метра, способен да съхранява 10 kW/h електроенергия, което е достатъчно за захранване на един дом в течение на деня.

Технологията засега не е идеална. Добавянето на голямо количество технически въглерод повишава капацитета на суперкондензатора, но намалява здравината на бетона. Освен това, само по себе си производството на цимент е източник на 8% антропогенни въглеродни емисии в атмосферата. В същото време изследователите работят над оптимизация на състава на бетона и разглеждат възможността за използване на цимент с ниско ниво на емисии, произвеждан от странични продукти от стоманодобивната и химическата промишленост.

Енергия