Соларните ферми създават все повече смущения на радиокомуникациите

Соларните ферми създават все повече смущения на радиокомуникациите

Министерството на вътрешните работи и комуникациите на Япония обяви, че ще закрива фотоволтаични паркове ако създават радиочестотни смущения. От 2021 г в министерството са получени 44 жалби от отбранителни и правителствени структури за нарушения на връзката от страна на соларни електростанции. Производителите на панели и монтажниците трябва да вземат своевременни мерки.

Основно жалбите се отнасят за смущения в радиовръзката от проекти с голям мащаб, но не само. В тази връзка Министерството е уведомило Японската асоциация на производителите на електронно оборудване и Японската асоциация за фотоволтаична енергетика (JPEA) за нежелани радиосмущения от системите за соларна енергия, които водят до прекъсвания в безжичната връзка. Ако в такива обекти проблемите не бъдат решени, властите ще могат законно да ги закрият.

Смущения са наблюдавани в радиосистемите на местните органи на властта, използвани по време на стихийни бедствия, пожари и спешна медицинска помощ. За да не се случва това, производителите на соларни панели и интеграторите ще трябва да използват филтри в електрическите вериги при генериране на енергия. Осве това, регулаторът призовава японските проектанти да се придържат към препоръките на Международната електротехническа комисия (IEC). В документите на IEC има положения, които регламентират въпросите за намаляване на нежеланото излъчване на радиовълни от системите за соларно генериране на енергия. В Европа обаче още от 2021 г регулаторите на Нидерландия и Швеция съобщават за радиосмущения от страна на соларните ферми.

Енергия