Учени предлагат да се добива енергия директно от растенията

Учени предлагат да се добива енергия директно от растенията

Известно е, че жизнените процеси в растенията са съпроводени от произвеждане на електричество. Водно-йонният обмен в живите тъкани създава потенциал върху съединените електроди. Теоретично зелените насаждения могат да станат директен източник на електрическа енергия и учени от Индия призовават да се готвим за това още днес. За целта те са изучили динамиката на генериране на ток от растенията в зависимост от циркадните ритми.

Явно растенията по различен начин се държат денем и нощем, както и в зависимост от метеорологичните условия. От това следва, че производството на електрическа енергия също ще зависи от денонощните ритми на насажденията. Индийските учени са решили максимално точно да изучат влиянието на циркадните ритми и други фактори върху генериращите електричество свойства на растенията. В качеството на опитни екземпляри те са избрали ейхорния (воден хиацинт) и драцена (Dracaena sanderiana). Изследователите са прикрепили към тях електроди както и резервоари с хранителна течност за контрол на алкалния състав.

“Растенията могат да станат възобновяем източник на енергия, който работи непрекъснато и устойчиво в течение на дълъг период от време, – твърдят учените. – Въпросът, на който искаме да отговорим е какъв електрически потенциал имат те и как на този потенциал влияе биологичният часовник на растенията?”.

Експериментите показват, че електричество от растенията може да се произвежда в цикличен режим. Учените са установили също така точна връзка между генерацията и присъщия за растенията денонощен ритъм. Процесите на генерация са зависими от потреблението на вода и от йонния обмен в процеса на движение на соковете в стъблото.

“Ние не само отново открихме електрическия ритъм в растенията като напрежения и токове, но и можем да предоставим информация за възможното използване на изработваната от растенията енергия без въздействие на околната среда и без нарушаване на екосистемата”.

Енергия