Snapdragon X Elite значително изпреварва Apple M3 и Core Ultra 7 155H в тестове на NPU

Snapdragon X Elite значително изпреварва Apple M3 и Core Ultra 7 155H в тестове на NPU

Qualcomm публикува резултати от тестове на невронния процесор Hexagon NPU, който влиза в състава на Snapdragon X Elite. Той събира 1787 точки в теста UL Procyon AI и с лекота изпреварва показателите на конкурентните SoC и процесори Apple M3 (898 точки) и Core Ultra 7 155H (480 точки).

Qualcomm твърди, че NPU Hexagon консумира по-малко енергия в сравнение с конкурентите – 22% в сравнение с М3 и 31% в по отношение на Core Ultra 7 155H.
Qualcomm сама присъжда на Snapdragon X Elite званието “най-висока производителност на ват за NPU”. Това означава преимущество по енергоефективност от 2,6 пъти в сравнение с Apple M3 и 5,4 пъти по отношение на процесора Ultra 7.

Освен това, Qualcomm демонстрира възможностите за обработка на необработени изображения от GIMP + Stable Diffusion 1.5 на Snapdragon X Elite. В този сценарий NPU осигурява 3 пъти по-голяма скорост в сравнение с Core Ultra 7 155H.

Хардуер