Онлайн платформа дава достъп до биопроцесор, базиран на органоиди на човешки мозък

Онлайн платформа дава достъп до биопроцесор, базиран на органоиди на човешки мозък

Швейцарската биокомпютърна компания стартира първата онлайн платформа, даваща отдалечен достъп до необичаен процесор, ако изобщо може да се нарече така. Става дума за система от 16 мозъчни органоиди.

Neuroplatform е първото подобно онлайн решение. FinalSpark твърди, че нейната невроплатформа може да се обучава и да обработва информация. Не се уточнява какви органоиди използва FinalSpark, но по принцип става дума за обекти с размери от няколко милиметра до 1-2 сантиметра. Разбира се, тази платформа е предназначена за учени, а не за корпоративни изчисления.

В частност, FinalSpark предоставя достъп до своята платформа на девет университета, за да стимулира изследванията и разработките в областта на биообработката, а още 30 университета проявяват интерес. Компанията се надява да създаде първия в света жив процесор. Абонаментът за достъп до платформата е $500 за всеки потребител.

Neuroplatform използва четири многоелектродни матрици, в които са разположени живи тъкани във вид на органоиди, представляващи триизмерни клетъчни масиви на тъкан от главния мозък. Всяка матрица съдържа четири органоида, съединени с осем електрода. Те се използват както за стимулация, така и за запис. Данните се предават чрез ЦАП с честота на дискретизация 30 kHz и резолюция 16 бита. Тези ключови особености на архитектурния дизайн се поддържат от микрофлуидна система за поддържане на жизнените показатели и камери за наблюдение. Програмният стек позволява на изследователите да въвеждат и променливи данни, а след това да четат и интерпретират изходните данни от процесора.

Още една отличителна черта на тази система е нейната икономичност в сравнение с традиционните процесори. Според компанията, нейната платформа консумира милиони пъти по-малко енергия, отколкото обикновен CPU.

Впрочем, животът на органоида в подобна система към момента е само 100 дни.

Наука Технологии