Монорелсови вагончета-таксита могат да се движат по изоставени ЖП релси

Монорелсови вагончета-таксита могат да се движат по изоставени ЖП релси

Германски университети с финансиране от ЕС са разработили иновативен електрически транспорт за селските райони. В частност в Германия голяма част от малките железопътни маршрути отдавна не работят, но релсите са останали, макар и в запуснато състояние. Идеята се заключава в създаването на монорелсов вагон-такси за 4-6 човека, който ще може да се движи и в двете посоки.

Идеята за монорелсови вагони на базата на жироскопи-стабилизатори е предложена преди 100 години от инженера Луи Бренан. Съвременните технологии вече позволяват да се произвеждат компактни електрически вагони с жироскопи и електроника, способни в автоматичен режим да се движат по зададени маршрути.

Към момента вече са създадени прототипи, които засега използват опора към втората релса и без самобалансиране. Те могат да влязат в експлоатация към 2028 г.

Транспорт