БАСКОМ: Продължаваме да сме най-бързо и устойчиво развиващият се сектор на българската икономика

БАСКОМ: Продължаваме да сме най-бързо и устойчиво развиващият се сектор на българската икономика

Безспорен е приносът на ИТ индустрията в България в три направления: продължаваме да сме номер 1 по фонд работна заплата (4 млрд. лв.), по принос в развойната дейност и по дял на износа на услуги (30%). Готови сме да дадем своя принос, за да подпомогнем цялата останала част от българската икономика да премине през новите технологични предизвикателства.
Това послание отправиха мениджърите на най-влиятелните софтуерни компании, обединени в БАСКОМ, по време на традиционната си пролетна среща.

Тази година тя се проведе в Бургас и беше съпътствана от срещи и разговори, касаещи развитието на местната екосистема. В програмата бяха включени срещи с ректорите и преподавателите на Бургаския свободен университет и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, както и срещи с ученици, обучавани в технологични специалности, в три бургаски училища – Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, ПГЕЕ „Константин Фотинов“, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ и младежи, обучаващи се по НП „Обучение за ИТ умения и кариера“.

Достъпът до талант, подобряването на средата за развитие и върховенството на закона остават ключови приоритети за високотехнологичните бизнеси в България, които вече общо представляват над 20% от икономиката на България. Да запазим данъчно-осигурителната рамка като конкурентно предимство за развитие на бизнеса и привличане на инвестиции е от ключово значение. „Предстои ни важно обединение на всички асоциации, представляващи високотехнологичните индустрии. С Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) даваме заявка да сме активен участник в новия Национален съвет за тристранно сътрудничество, защото бъдещето е технологично и това касае пряко не само икономиката, но и всички обществени сектори“, каза Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ и УС на БРАИТ.

В срещата се включиха и редица партньорски организации, сред които АИБЕСТ, ИКТ Клъстер Бургас, ИКТ Клъстер Варна, както и представители на общинските администрации на Бургас и София.

Мениджърите от компаниите-членове на БАСКОМ потвърдиха, че наблюдават интерес към мигриране на ИТ таланти в градове извън София. Съществува проблемът, че бизнесът не открива офиси в страната, защото няма достатъчно ИТ таланти на място, а младите таланти не остават в родните си градове заради липса на достатъчни кариерни възможности. Има обаче активни местни администрации, които осъзнават този проблем и работят активно за преодоляването му – Община Бургас е добър пример в това отношение.

Ивелина Стратева, директор на дирекция „Икономика и стопански дейности“ в Община Бургас, разказа за дигиталните решения на територията на общината, както и за новия фокус на местната администрация – демографията. „Привличането на хора в Бургас е основен приоритет за нас. Новите ни проекти са насочени изцяло в тази посока – ще правим Студентско градче и нова общинска Детска болница с най-модерно оборудване в сферата на телемедицината“, сподели Ивелина Стратева.

Михаил Ненов, заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас акцентира върху политиките за устойчиво развитие на образованието в общината, включващо не само развитието на образователната инфраструктура, но и инвестициите в различни програми и проекти. Основен фокус ще бъде и създаването на национална Асоциация на ИТ училищата.

Иван Гойчев, заместник-кмет направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столична община, представи стратегическите посоки на развитие – грижа за гражданите и бизнеса чрез създаване на единен градски портал „Дигитална София“, грижа за градската среда – регистър с градски данни, умен град и единно управление на трафика, дигитален двойник на града и грижа за по-ефективна администрация – надграждане на информационните системи и техника.

Дейността на INSAIT – Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, и разработката им на BGChatGPTсъщо бяха представени по време на събитието.

Оживена дискусия предизвика темата Бранд България, която е сред основните фокуси на БАСКОМ още от създаването на Асоциацията. “Ще дадем отговор на въпроса защо България е добро място за инвестиции, за развиване на бизнес и правене на устойчива кариера, осигуряваща качествен стандарт на живот”, коментира Марина Шидеров, член на управителния съвет на БАСКОМ.

Мениджърите на софтуерните компании са категорични, че ИТ индустрията трябва да е в сърцевината на Бранда България – има добра репутация, успешни истории и видимо развитие на сектора. Да решаваме трудни технологични казуси е част от нашето конкурентно предимство, убедени са софтуерните компании. Те настояват България да бъде промотирана като добро място за правене на кариера.

Специален акцент по време на събитието бе поставен върху двата проекта, по които БАСКОМ е партньор – SMACITE и Digital4Sustainability, съфинансирани по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. SMACITE има за цел да преодолее недостига на умения на техническите специалисти и инженерите, опериращи в областта на Интелигентните градове с помощта на нова, адаптирана обучителна програма, комбинираща технически и нетехнически умения. Digital4Sustainability цели да използва цифровата устойчивост на Европа чрез проектирането, разработването, внедряването и регулирането на цифрови технологии за т.н. двоен преход – цифров (дигитален) и зелен, които осигуряват устойчиво развитие.

Бизнес