Криптирането BitLocker ще е включено по подразбиране в Windows 11

Криптирането BitLocker ще е включено по подразбиране в Windows 11

Освен всичко друго, обновлението Windows 24H2 ще донесе и една важна и спорна промяна в работата на системата. След обновлението, за всички потребители, даже на Windows 11 Home, автоматично ще бъде активирана функцията BitLocker.

BitLocker представлява функция за криптиране на данните, която шифрира информацията на целия раздел на диска. Тя отдавна присъства в Windows 11, но е изключена по подразбиране в Windows 11 Home, пък и като цяло е ориентирана преди всичко към корпоративния сегмент.

Проблемите при BitLocker са два. Първият се заключава в това, че при загуба на ключа криптираните данни не могат да бъдат възстановени. Вторият – BitLocker съществено може да занижи производителността на SSD – в редица задачи почти двойно, а освен това ще намали експлоатационния срок на диска.

Софтуер