Brother обяснява как услугите за управление на печата пестят време и пари

Brother обяснява как услугите за управление на печата пестят време и пари

Покупката на нов принтер може да се окаже стресов момент за всеки малък бизнес, особено ако е нужен за замяна на повреден или като допълнителна машина. Но дали веднага да се пристъпва към закупуване, а да не се проучи абонаментна услуга за управление на печата като алтернатива? Японската технологична компания Brother дава подробна информация по темата, за да помогне при вземането на правилното решение.

На пръв поглед инвестицията в печатащо устройство е лесна и еднократна, но всъщност това е дългосрочен ангажимент, който може да доведе до допълнителни разходи и неудобства в процеса на ползване. Ще има непрекъсната необходимост от осигуряване на консумативи, интеграция с вече съществуващото оборудване и нужда от професионална поддръжка при възникнали технически проблеми.

А има ли друга възможност? Абонаментната услуга за управление на печата е сочена от IDC катосхема, основаваща се на потреблението за едно или група от устройства, на база предварително зададен модел на ползване.” Услугата може да включва различни комбинации от хардуер за печат, месечен брой страници, консумативи и поддръжка, а в случая на услугата за управление на печата на Brother и предварителна оценка и текуща оптимизация на средата за печат.

Казано по-просто, услугата за управление на печата означава автоматична доставка на мастила и тонери преди да свършат, дългосрочна техническа поддръжка и още много ползи, които спестяват време, неудобства и пари в дългосрочен план. Въпреки това голяма част от по-дребните бизнеси нямат услуга за управление на печата, но биха искали да имат. Според проучване на IDC повече от половината европейски компании с под 500 служители са избрали абонаментни споразумения, а дори още повече предпочитат това да включва и оценка и оптимизация.

Ето и кои са ключовите предимства на абонаментната услуга за управление на печата според Brother:

1 . Презареждане с правилните мастила и тонери

Привършилите консумативи могат да създадат редица неудобства в натоварения работен ден, особено ако в бързината не си осигурите подходящите за вашето устройство мастила или тонер касети. Това обяснява защо 60% от компаниите с от 1 до 9 служители заявяват, че предпочитат абонаментна услуга (IDC). За този проблем споделят и домашните потребители, като 48% от тях казват, че се случва често или понякога да купят грешни консумативи (2023 Brother Consumer Print Survey, Savanta).

С услугата за управление на печата такава грешка е невъзможна, защото автоматично получавате мастила и тонери на база потреблението ви, без да губите време за поръчка или да се занимавате със замени при евентуално объркване. Когато нивата на мастилото намалеят, принтерът автоматично изпраща заявка за презареждане. Освен това с програмата на Brother за рециклиране можете безплатно да върнете използваните консумативи за преработване и да допринесете за устойчивото използване на ресурси.

2. Скритите разходи при покупката на принтер

Не само грешните поръчки на мастило или тонер касети могат да увеличат разходите за печат, понякога до това води и ненужното презапасяване с консумативи. А ако нещо се счупи, може да се окаже още по-скъпо заради спешните ремонти на устройството. С услугата за управление на печата ще договорите фиксирана, често намалена цена на консумативите от доверен доставчик – така че никога няма да губите време в търсене на правилната касета на най-ниската цена. В допълнение можете постоянно да проследявате потреблението си, а ремонтите и поддръжката са включени в цената, тъй като машината ви е в гаранция за периода на вашия договор. Лесният достъп до поддръжка удължава живота на устройството, затова може да разглеждате услугата за управление на печата като последния нов принтер, от който ще имате нужда. А в случай че искате да промените нещо, просто влизате в специалния портал за потребители и опреснявате информацията за минути.

3. Техническа поддръжка

Техническите повреди са една от най-големите заплахи за продуктивността в една компания, тъй като стават причина за прекъсване на работния процес. С услугата за управление на печата е изключително лесно да получите помощ от доставчика на услугата, когато ви се наложи. Можете да сте спокойни, че имате Brother експерт насреща, като в 98% от случаите затрудненията се решават по телефона. Това ниво на поддръжка е една от ключовите причини 97% от клиентите, които ползват абонаментно обслужване, да продължават да са с Brother в продължение на повече от 5 години.

4. Отдалечено управление на принтера

Много компании работят от разстояние или по хибриден модел, което затруднява печата. Може да се окаже, че е необходима хардуерна поддръжка на няколко места, както и наблюдение на допълнителното потребление, което отнема много време и усилия, ако се наложи бърза покупка на принтери. Често оставате с множество устройства и малко знания за това колко ефективни или скъпи са те, което може да е трудно за работа.

Услугата за управление на печата улеснява управлението на толкова принтери, колкото са ви необходими, като клиентският портал ви позволява да проследявате ключовите статистики за всеки един.

5. Мащабируемост в организацията ви

Дори в момента в компанията ви да се ползва само един принтер, това не означава, че бройката няма да се увеличи във времето. Услугата за управление на печата на Brother се адаптира спрямо растежа на бизнеса, за да предостави консумативи, устройства и поддръжка, от които имате нужда.

6. Лесна регистрация

Ако имате интерес към услугата за управление на печата, но отлагате заради процедурата по регистрация, знайте, че не е толкова сложно. Щом веднъж влезете във връзка, процесът по вписване става бърз и прост. И ще имате пълна яснота за всичко, което договорът обхваща. Това е инвестиция в простота, с малко допълнително време в началото, което ще ви донесе дълготрайни ползи.

Автоматичните консумативи, ефективността на разходите, дистанционното управление, надеждната техническа поддръжка и лесната регистрация правят печатането лесно. И когато изберете услуга за управление на печата от Brother, ще получите принтери с професионален стандарт, включващи най-новите технологии – идеални за малки фирми като вашата.

Технологии