Cloud ERP, AI и устойчивостта ще доминират през 2024 г

Cloud ERP, AI и устойчивостта ще доминират през 2024 г

Cloud ERP и изкуственият интелект обединяват сили за насърчаване на екологични бизнес практики.

2024 е годината на Cloud ERP, задвижвана от Business AI и е на път да преобрази бизнес средата. Gartner предвижда, че до 2028 година облачните технологии ще преминат от фазата на бурно развитие към фактическа съществена необходимост за конкурентоспособността на бизнеса, затвърждавайки ключовата роля на Cloud ERP в днешния бизнес пейзаж.

Необходимостта от иновативни бизнес модели и източници на приходи, съчетана със способността за бързо приспособяване според бизнес нуждите, е нараснала. Cloud ERP се очертава като най-прекият път към пълна дигитална трансформация и към предоставянето на много по-разширени възможности, които засягат всеки аспект на бизнеса.

ERP, автоматизация и AI

Пандемията доведе до вълна от автоматизация, която до известна степен даде повече свобода на служителите и им позволи да се съсредоточат върху по-стратегически инициативи. Автоматизацията и квалифицираната работна сила са жизненоважни за бъдещето на ERP.

2024 г. обещава да бъде годината на корпоративното Cloud ERP с AI. Благодарение на AI вече можем да си представим информация за наличности в реално време, оптимизирана с прогнози, автоматизирани пазари, водени от прогнози за очакваното търсене и самовъзстановяващи се системи, които коригират проблемните точки, преди да станат наистина проблематични.

Силен ERP анализ

ERP анализът вече не е просто поглед към миналото, но и разбиране на настоящето и подготовка за бъдещето. Точно както сега имаме достъп до отчети в реално време, които отговарят на въпроси „какво, ако?“ и „какво може да се направи?“, компаниите могат да прогнозират транспортните разходи с вграден AI и базирани на съобщения чат анализи, а търговците на дребно могат да персонализират обслужването на клиентите въз основа на анализ на данни.

Възможностите вече са много широки и включват всичко – от рационализиране на производствените процеси до прогнозиране на потреблението на енергия. Тъй като ERP анализите продължават да се развиват, тяхната роля в оформянето на отговорно и обещаващо бъдеще за бизнеса ще продължи да нараства.

ERP и устойчивост

Проучване на Oxford Economics свързва лидерите в сферата на веригите за доставки с устойчиво развитие, подчертавайки значителното въздействие на тези бизнес решения. Вниманието вече е насочено към устойчивостта, тъй като Cloud ERP и изкуственият интелект обединяват сили за насърчаване на екологични бизнес практики. Водещите доставчици на Cloud ERP са в крак с тези тенденции, а на българския пазар такъв доставчик е SoftOne, лидер в разработването и предлагането на софтуерни продукти и услуги за бизнеса в България.

Интегрирането на Cloud ERP с AI ускорява постигането на целите за устойчивост, като предоставя практически „зелен пътеводител“ за проследяване на емисиите, оптимизиране на веригата за доставки и осигуряване на съответствие с нормативните изисквания за по-екологично осъзнато бъдеще.

Софтуер