Създадоха активирана с вода батерия, която не е по-лоша от литиевите

Създадоха активирана с вода батерия, която не е по-лоша от литиевите

Японски изследователи са разработили екологично безопасна въздушно-магнезиева батерия, за активацията на която е нужна само вода. В основата на батерията лежи магнезий, който взаимодейства с водата и въздуха (кислорода). Подобна батерия може да се използва в медицински и носими устройства, и лесно може да се рециклира.

Батерията използва неутрален електролит и безопасен ефективен електрокатализатор (AZUL). Батерията е създадена чрез залепване на магнезиево фолио към хартия (така се формира катоден катализатор) и газодифузен слой (GDL) на срещуположната повърхност.

Новата хартиена батерия осигурява напрежение 1,8V, плътността на тока достига 100 mA/см2, a максималната мощност – 103 mW/см2. Отделно тя е проверена за безопасност на използваните материали.

Най-сложното в тази разработка е било създаването на капилярен механизъм за насищане на батерията с вода – така магнезият започва да взаимодейства с нея и да отдава електрони и йони. Учените са на мнение, че за много сфери използването на въздушно-магнезиеви батерии е по-подходящо от литиевите.

Енергия