В CERN  планират да построят нов по-мощен ускорител за частици

В CERN планират да построят нов по-мощен ускорител за частици

Големият адронен колайдер е най-големият ускорител за елементарни частици в света. В CERN обаче планират да изградят нов доста по-мощен ускорител.

Поначало CERN планираше създаването на нов ускорител през 2019 г. Сега обаче центърът казва, че ще трябва да получи одобрение за своите планове в течение на пет години, затова новият колайдер ще заработи едва към 2040 г.

Ако трябва да бъдем точни, през този период колайдерът ще заработи в рамките на първия етап, в който учените ще сблъскват електрони с позитрони. Втората фаза ще бъде реализирана към 2070 г – тогава в ускорителя ще се сблъскват протони.

Цената на новия ускорител ще е около 20 милиарда долара. За сравнение, Големият адронен колайдер струваше $6 млрд и беше строен седем години. Новият ускорител ще има окръжност 91 км (27 км на ГАК). Това ще позволи да се постигнат енергии от 100 тераелектронволта, докато ГАК след модернизацията предлага само 14 TeV.

Наука