Рейтинговата система на българските университети се наложи като една от най-добрите в света

Рейтинговата система на българските университети се наложи като една от най-добрите в света

През последните години рейтингът на висшите учебни заведения в България стана част от оценката на качеството на работата на университетите, което е много важно за тяхното финансиране. Ежегодната класация, която се организира от Министерството на образованието и науката (МОН), Институт „Отворено общество“ и „Сирма Солюшънс”, определи академичните оскари за 2023 г., а официалната церемония по награждаване се състоя преди броени дни.

На церемонията „Академични оскари“ за 2023 г. присъстваха министър-председателят на България Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, кметът на София Васил Терзиев, Асен Нелчинов от „Сирма Солюшънс”, представители на Българската академия на науките, политици, бизнесмени и медии. Представители на правителството споделиха, че българската рейтингова система е една от най-добрите не само в Европа, а и в света.

Сред водещите висши учебни заведения в България за 2023 г., признати за качеството на своето образование, е Софийският университет, който има най-голям брой специалности, Медицинският университет в София, който е на първо място в България в професионалните области “Здравни грижи”, “Медицина”, “Обществено здраве”, “Стоматология” и “Фармация”, Техническият университет София, Американският университет в Благоевград, Военноморска академия “Н. Вапцаров” във Варна, както и Тракийският университет в Стара Загора.

Създадената от „Сирма Солюшънс” и “Отворено общество” рейтингова система е независим професионален кариерен съветник за младите хора и техните родители. Тя ги снабдява с обстойна и обективна информация за университетите и професионалните области, които предлагат най-добрите перспективи за успех. Системата също така посочва специалностите, които почти гарантират 100% заетост веднага след завършване. Тази ценна информация помага на младите хора и техните семейства, които разбират колко важна е инвестицията във висшето образование, да вземат информирани решения за бъдещето.

Рейтингът и неговите данни се използват за формулиране на политики в областта на висшето образование и общата оценка на качеството на университетите зависи от него. През 2024 г. повече от две трети от общата оценка за финансиране на университетите ще се състои от техните рейтинги.

Сред положителните тенденции, изпъкващи в класацията тази година, са подобряване на връзката между качеството на висшето образование и пазара на труда; намаляване на броя на безработните студенти в България (в някои специалности до по-малко от 1%); постоянно увеличаване на броя на чуждестранните студенти у нас; увеличаване на броя и качеството на публикациите на българските учени в международните бази данни и други.

Бизнес