Най-важните тенденции в анализите на данни през 2024 година

Най-важните тенденции в анализите на данни през 2024 година

В наши дни фирмените данни стават все по-значим аспект от работата на компаниите и не е случайно, че мнозина ги наричат „петрола на бъдещето“. Сами по себе си обаче те нямат стойност, ако не бъдат организирани и анализирани, за да предоставят информация. Тук на помощ идват Business Intelligence (BI) системите, които събират, анализират и управляват данните в организациите, въз основа на различни източници – счетоводен софтуер, CRM и ERP софтуер, трафик на уебсайт и други.

През последните месеци този сегмент се развива изключително динамично под влиянието на изкуствения интелект и други нови технологии, а очакванията са през 2024 г. той тепърва да се променя още повече. Затова от българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България публикуваха прогноза за тенденциите в анализа на данните през настоящата година.

Изкуствен интелект

AI (Artificial Intelligence) ще навлиза все по-агресивно в бизнес анализите като помощник както на разработчиците и анализаторите, така и на бизнес потребителите. Генеративният изкуствен интелект вече е част от водещи платформи в този бранш. Tableau например наскоро представи своето решение Tableau Pulse като първа стъпка от AI – базираната си стратегия за развитие. Изкуственият интелект ще намира все по-голямо приложение и в прогностичните анализи, които предсказват бъдещи състояния на бизнеса, както и в автоматизирано създаване на визуализации, откриване на зависимости и развиващи се тенденции и др.

Все по-широк достъп на потребители от всички отдели и направления в бизнеса

„Анализите вече не са поле, запазено за анализатори и IT специалисти. Големите BI платформи като Tableau снижават до минимум бариерите за достъп на увеличаващ се кръг потребители до силата на данните“ – коментира Даниела Димова, Маркетинг мениджър в българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България, която е партньор на Tableau в България.

Същевременно компаниите осъзнават ограниченията на self-service подхода и проактивно инвестират както в обучение на служителите си, така и в решения, подобно на Tableau Pulse, в които потребители без опит в бизнес анализите могат да задават въпроси към данните на естествен език и да получават разбираеми графики, анализи и обяснения.

Създаване на каталози с предварително подготвени решения

Тях потребителите могат да използват като основа при своите анализи, за да спестят време и усилия. Примери за това e Tableau Accelerator, който се развива все по-динамично и включва разработени от партньори приложения и вертикални решения, които потребителите на Tableau могат да използват за по-ефективна работа с данните.

Оптималното управление и каталогизиране на данните от различни източници

Така се гарантира не само тяхната сигурност (което ще е ключово и тази година), а и се улеснява достъпът на хора от различни отдели до проверени и достоверни данни, подходящи за тяхната работа.

Създаване на култура на информационна грамотност

„Важно е да се възпитава в екипите не само навик да търсят и базират решенията си на данните (фирмена култура, базирана на анализите, за която се говори вече от доста години), а и способност да разбират данните и да извличат от тях полезни изводи“ – добавя още Даниела Димова. Визуалните анализи с тяхната способност да представят големи обеми данни с разбираеми и лесни за възприемане и обработка графики ще продължат да набират скорост и да се развиват.

Вграждане на BI графики и работни табла в бизнес приложения

Embedded Analytics е подход, който набира все по-голямо популярност и позволява на потребителите да имат достъп до подходяща за тях информация и да използват силата на данните в ежедневната си работа без да прекъсват работния си процес.

Всеки, който желае да се информира за най-новите тенденции в областта на визуалните анализи и да усвои умения за работа с едно от най-разпространените Business Intelligence решения в света, може да се включи в предстоящото онлайн практическо обучение за работа с Tableau. То ще се проведе от 7 до 9 февруари и ще запознае участниците подробно с основните функционалности, предназначение и добри практики за работа със системата, а включената практическа част ще им даде възможност незабавно да приложат всичко научено.

Бизнес Софтуер