С помощта на лазер учени превърнаха стъкло в слоларен панел

С помощта на лазер учени превърнаха стъкло в слоларен панел

Уничени от Федералното политехническо училище в Лозана (EPFL) заедно с колеги от Токийския технологичен институт са открили интересно явление. Кратковременно въздействие на фемтосекунден лазер върху телуритово стъкло го превръща в полупроводник, чувствителен към светлината. Така могат да се създават фоточувствителни стъкла без допълнителни материали и усилия, което изследователите на шега сравняват с алхимията.

Учените се заинтересували от поведението на атомите в телуритово стъкло (TeO2) при въздействие върху него с импулси на високоенергиен лазер. Те са открили, че лазерът в мястото на попадане на лъча създава в стъклото микроскопични кристали на полупроводници от телур и телуров оксид. Това означава, че обработените по този начин участъци могат да изработват електричество под въздействието на светлина.

В хода на експеримента върху 1 см диск от телуритово стъкло е нанесена с лазер щрихова рисунка. Под въздействието на светлина от ултравиолетовия до видимия диапазон, обработеният участък е изработвал електрически ток, който оставал работещ с месеци. По същия начин на стъкло могат да се създават светлочувствителни сензори и полупроводникови схеми, като за целта се използва само лазерно облъчване.

Рисунката може да се нанася и на вече поставено стъкло, като му се придава необходимата функционалност. Впрочем, технологията не е подходяща за обикновено стъкло, но ако тя бъде възприета от производителите, това може да доведе до революция в архитектурата.

Технологии