Създадоха термодинамичен компютър

Създадоха термодинамичен компютър

Американският стартъп Normal Computing представи термодинамичен компютър, който за изчисления използва законите на термодинамиката. Матрица с данни бива нагрявана, а после изстива до термодинамично равновесие в системата. След което резултатът от естественото “изчисление” просто се прочита от регистрите. Това става по-бързо, отколкото на класически компютър и ще намери приложение в областта на изкуствения интелект.

Основатели на компанията Normal Computing са бивши водещи разработчици по изкуствен интелект и квантови платформи от компаниите Google Brain и Alphabet X. От своя опит те се убеждават, че истински пробив в ИИ още дълго време няма да има както в сферата на класическите платформи, така и в областта на квантовите изчисления. Термодинамичният компютър е разработен като междинен и преходен вариант от едните към другите.

“Съществуват множество различни подходи към изчисленията, но един от най-енергоефективните и бързи начини е използването на естествени физични процеси. В частност, подходящи за изчисления, свързани със случайността са термодинамичните процеси, особено за вероятностния и генеративния изкуствен интелект”, – се казва в документ на сайта на компанията.

Normal Computing е разработила прототип на термодинамичен компютър и е доказала неговата работа. Компанията твърди, че методът работи и за други изчисления в областта на линейната алгебра. Прототипът представлява матрица от повтарящи се групи елементи – LC генератори. Компанията нарича това блок за схоластична обработка (SPU). Всяка от тези вериги зарежда кондензатор до необходимото значение, след което платката преминава в термодинамично равновесие със средата, в която се намира, например изстива в течност. След това се прочитат значенията в елементите на матрицата, които дават търсения резултат в процеса на простото изстиване на елементите.

“Обещанията на квантовата технология все още не оправдават очакванията. Квантовите компютри все още се намират на академичен стадий и не представляват комерсиална ценност. Съвременните изчисления, а не талантът могат да се окажат ограничаващ фактор за това изгодите от изкуствения интелект да станат повсеместни. Нашата цел е да постигнем постепенна промяна на възможностите и ефективността на изкуствения интелект с помощта на нашия нов термодинамичен стек, – казва Патрик Коулз, главен научен сътрудник в Normal Computing и бивш ръководител на отдела за квантови изчисления в Националната лаборатория Лос Аламос.

Технологии