Хората все още са по-евтини от изкуствения интелект в повечето професии

Хората все още са по-евтини от изкуствения интелект в повечето професии

Към момента не съществуват икономически ефективни начини, позволяващи да се замени живата работна ръка с технологии на базата на изкуствения интелект. До такъв извод са стигнали специалисти от Масачузетския технологичен институт (MIT) в своя изследване, целта на което е било да се разсеят опасенията, че в скоро време ИИ ще замени човека в редица отрасли.

В едно от първите изследвания на това дали е жизнеспособна замяната на хората от изкуствен интелект, е проведено моделиране на икономическата привлекателност на автоматизацията на различни задачи в различни сфери (в САЩ). Вниманието е съсредоточено върху длъжности, където за замяна на човека ще се наложи да се използват технологии за компютърно зрение, например в работата на учители или брокери на недвижимо имущество. Изследователите са стигнали до извода, че само 23% от представителите на разглежданите професии могат ефективно да бъдат заменени от изкуствен интелект, ако се сравни тяхната заплата и цената за внедряване на съответните технологии в производствения процес. В останалите случаи използването на хора се оказва по-изгодно, тъй като интеграцията и експлоатацията на системи за визуално разпознаване струва много скъпо.

През миналата година внедряването на ИИ технологии се е ускорило във всички отрасли, за което способстваше появата на ChatGPT от OpenAI и други генеративни алгоритми, които нагледно демонстрират потенциала на невронните мрежи. Технологичните компании, от Microsoft и Alphabet в САЩ до Baidu и Alibaba в Китай стартираха свои услуги на базата на ИИ и обявиха планове за ускорено развитие на това направление. Всичко това предизвика опасения, че поради повсеместното внедряване на невронните мрежи огромно количество хора ще се лишат от своите работни места.

В отчета на изследователите се отбелязва, че такива тревоги са възникнали след появата на големите езикови модели. Но към момента по-малко от една четвърт от хората могат да бъдат заменени от системи с компютърно зрение, тъй като в останалите случаи това е неизгодно от икономическа гледна точка.

Компютърното зрение позволява на машините да извличат значителна информация от цифровите изображения и други визуални данни. То се използва в различни области, включително автономно управление, класифициране на снимки и т.н. Установено е също така, че съотношението разходи/изгода от внедряването на системи с компютърно зрение е най-оптимално в такива области, като търговията на дребно, транспортните превози и складовете. Използването на подобни системи може да бъде актуално и в здравеопазването.

По данни на изследователите, днес само 3% от 1000 разгледани задачи в 800 професии могат да бъдат автоматизирани чрез внедряване на системи с компютърно зрение и изкуствен интелект. Но към 2030 г този показател може да нарасне до 40% ако се намали цената на използването на данните и се повиши точността на работа на ИИ системите.

Бизнес