Създадоха зарядна станция на дърва за електромобили

Създадоха зарядна станция на дърва за електромобили

Работеща на дърва зарядна станция за електромобили на пръв поглед изглежда нелепо. Но представете си, че сте в тайгата и батерията на електромобила ви се е изтощила. Дърва колкото щеш, но електричество няма откъде. За такива ситуации зарядната станция на дърва и дървесни отпадъци е истинско спасение.

Разработената от американската компания Air Burners зарядна станция BioCharger на дърва е въведена в пробна експлоатация от компаниите Volvo CE и Rolls-Royce Solutions America. Компанията Air Burners се занимава от 20 години с разработката на оборудване за относително чисто изгаряне на дървесина и дървесни отпадъци в горските сечища.

Изгарянето на дървесина в установките на компанията намалява вредните емисии с 90%, за което способства технология за въздушна завеса. Циркулиращият в обема на печката въздух служи като своеобразен филтър, който не пропуска големите фракции сажди, като ги събира и доизгаря. Разработчиците е трябвало само да модифицират установката да изработва електрическа енергия.

Предложеното решение BioCharger изработва 480 kWh електроенергия с възможност тя да бъде увеличена до 700 kWh. За час установката изгаря от 6 до 8 тона дървесина. Приблизителната стойност на системата е $1,7 млн.

Компаниите Volvo CE и Rolls-Royce Solutions America в момента тестват BioCharger в реални условия. В частност, Volvo използва зарядната станция за възстановяване на акумулаторите на своя нов изцяло електрически 23-тонен гъсеничен екскаватор EC230.

В САЩ ежегодно се сибират над 70 млн тона отпадъци от дървесина, над половината от които просто се изгарят на открити площадки. Това явно не е от полза за екологията и контролираното изгаряне с едновременно получаване на електричество може да се окаже добър вариант.

Енергия