ИТ специалистите у нас се интересуват приоритетно от заплатата, свободното време и добрия екип

ИТ специалистите у нас се интересуват приоритетно от заплатата, свободното време и добрия екип

Възнаграждението, балансът между работа и личен живот, както и екипът са трите най-важни мотивационни фактора и приоритети за работното място при ИТ специалистите. Данните са от скорошно проучване сред 1835 професионалисти, направено от сайта за технологични обяви за работаDEV.BG.

Очаквано, заплатата е най-значимата мотивационна сила при близо една трета от анкетираните (29%). От компанията обясняват това и с нуждата от признание за предоставената експертиза и опит чрез конкурентно възнаграждение.

Високите изискания към разработчиците, дългият работен ден и ангажименти се оказват все по-определящ фактор при търсене на работа. Това оправдава и резултата от анкетата – близо ¼ от анкетираните (22%) търсят баланс между личните и работните ангажименти. Това е логична реакция на ИТ професионалистите за поддържане на здравословна дългосрочна работоспособност.

Синергията и колегиалността също продължават да бъдат сред водещите мотиватори при избора на работа и 19% от запитаните са посочили екипа като най-важен фактор. „Този процент отразява желанието на голям брой ИТ специалисти да открият не просто подходяща работна обстановка, в която индивидуалният талант се уважава и подкрепя, а и стремеж към постигане на съвместен успех“ – коментират от DEV.BG.

Възможността за развитие, непрекъснато учене и кариерно израстване е ключов фактор за 17% от анкетираните ИТ специалисти. Тази нагласа също не е изненадваща в един сектор, в който технологиите се променят изключително динамично, а работещите имат силно подчертан интерес към придобиване на нови знания. Като причина за мотивация и удовлетвореност на работното място специалистите посочват още естеството на проектите, в които участват, компанията, в която работят и социалните придобивки.

Бизнес