Най-дълбоката лаборатория в света започна работа

Най-дълбоката лаборатория в света започна работа

В Китай започна работа най-дълбоката лаборатория в света. Работното помещение с обем 300 000 кв.м е създадено на дълбочина 2400 метра под планинския масив Цинпин. На такава дълбочина проникват много малко частици от космоса, което позволява да поставят уникални физични експерименти и даже да се търси неуловимата тъмна материя.

Първият етап от строителството на лабораторията Цинпин беше завършен през 2010 г. Тогава обемът на помещението беше само 4000 кв.м. Вторият етап стартира през 2020 г и доведе до появата на гигантско помещение с обем колкото 120 олимпийски басейна. Лабораторията стана многопрофилна и в нея започнаха да работят физици, астрофизици, космолози, геолози и даже медици. Например, последните намерика на тази дълбочина молекули, приспособени за съществуване в условия на ниска фонова радиация – те са оценени като потенциални мишени за противоракова терапия.

Но основните научни обитатели на подземната лаборатория са физиците. В сравнение с повърхността на земята, на такава дълбочина проникват около една милионна част от частиците от космоса. Затова могат да се правят “чисти” експерименти без нежелани въздействия. Както се надяват учените, това ще улесни търсенето на тъмната материя, която не се проявява в електромагнитния спектър и не може да бъде открита с традиционните методи.

Наука