По оптичен кабел предадоха данни със скорост 22,9 млн Gbit/s

По оптичен кабел предадоха данни със скорост 22,9 млн Gbit/s

Японски инженери поставиха нов рекорд по скорост на предаване на данни по оптичен кабел – 22,9 петабита в секунда (или 22,9 млн Gbit/s), което 20 пъти надвишава целия световен интернет трафик в секунда, Предишният рекорд беше 10,66 петабита в секунда.

Глобалният интернет трафик в секунда означава общият обем данни, предавани в Глобалната мрежа за една секунда. Тук влизат всички видове онлайн дейност, такива като разглеждане на уеб страници, стрийминг видео, сваляне на файлове, онлайн игри и всичко останали данни, които се обменят между устройствата с достъп до интернет в целия свят.

За да обработят голям интернет трафик, изследователите от NICT са изучили технологиите за мултиплексиране, които използват пространството и дължината на вълната в оптичната връзка. Те са открили, че всяко влакно в оптичния кабел може да предава данни със скорост от 0,3 до 0,7 петабита в секунда. Общата скорост достига 22,9 петабита в секунда.

Учените от NICT са постигнали това, като са използвали съвременни технологии. В кабела се съдържат 38 влакна, всяко от които може да предава данни в три режима, което сумарно прави впечатляващите 114 пространствени канала. Това увеличава общата пропускателна способност за сметка на използването на различни независими канали за предаване на данни в различни диапазони на дължините на вълните.

Експертите на NICT твърдят, че при понататъшна оптимизация и корекция на грешките, системата потенциално може да постигне 24,7 петабита в секунда, което е над 1000 пъти по-бързо от сегашните системи за оптична връзка.

Технологии