Изследване показва, че електромобилите се повреждат по-често от колите с ДВГ

Изследване показва, че електромобилите се повреждат по-често от колите с ДВГ

Специалисти от Consumer Reports са решили да оценят съвременните автомобили от гледна точка на надеждността, като са ги разделили на различни категории и отделно са оценили електромобилите. Отчетът е доста интересен. Неговите автори са помолили хора да споделят за проблеми, възникнали с техните автомобили през последните 12 месеца. През тази година са събрани данни за над 330 000 автомобила, произведени през периода 2000–2023 г, включително и няколко вече представени модели за 2024 г.

Ако говорим за надеждността като цяло, в общия рейтинг на брандовете лидер е Lexus със 79 точки, следван от Toyota, Mini, Acura и Honda. Най-отдолу в списъка са Chrysler, Mercedes-Benz, Rivian, Volkswagen и Jeep.

По отношение на броя проблемни места в едни или други категории автомобили, най-добре се представят електромобилите – те имат само 12 проблемни зони. При останалите класове показателите са сходни – 17 зони при колите с ДВГ, 19 зони при хибридите и 20 зони при плъгин хибридите. Но това са само типове проблеми, които нямат отношение към надеждността на конкретните коли.

По-показателна е диаграмата по-долу, която демонстрира количеството конкретни проблеми средно за автомобилите от един или друг клас в сравнение с колите с ДВГ.

Както виждаме, най-добре се представят обикновените хибриди, а по-зле – плъгин хибридите и електромобилите. Тези два класа се повреждат средно двойно по-често, отколкото автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

Транспорт