Климатиците на бъдещето няма да съдържат компресор и фреон

Климатиците на бъдещето няма да съдържат компресор и фреон

В света се наблюдава нарастващо търсене на охлаждащи и климатизиращи системи. Днес всичките те използват хладилен агент, който до голяма степен е вреден за околната среда. Опити да се намери приемлива алтернатива се правят отдавна, но засега без особен успех. Наскоро група учени създадоха прототип на климатика на бъдещето, в който няма познатите компресор и “парников” фреон.

В основата на перспективната разработка лежи електрокалориен ефект. Той се проявява в това, че специален материал се нагрява когато към него се прилага електрическо поле. Премахването на полето води до изстиване на материала. На практика този материал отвежда топлината от системата чрез фазов преход, осъществяван с промяната на електрическото поле и това е много по-икономично, удобно и безопасно за екологията в сравнение с традиционните компресорни системи.

Прототипът на електрокалорийна система е създаден от учени от Люксембургския институт за наука и техника в Белвю. Опитната установка представлява набор от плочи от подобен на керамика материал, който не се разрушава при многократни цикли нагряване/охлаждане. Между плочите циркулира течност, която представлява преносител на топлина от охлаждаемата навън камера.

В хода на експеримента е показано, че прототипът осигурява разлика в температурите 20,9 К при максимална мощност 4,2 вата. “Нещо повече, максималният КПД, даже като се вземе предвид енергията, изразходвана за транспортиране на течността, достига 64% при правилна рекуперация на енергията”, – казват авторите на разработката в публикация в списание Science. Получените цифри дават надежда, че електрокалорийният ефект може да стане алтернатива на охлаждащите и отоплителните системи на бъдещето, като осигурява по-чиста алтернатива на съвременните климатици и хладилници.

Технологии