БАСКОМ в Стара Загора: Участието на високотехнологичните индустрии в националния диалог за тристранно сътрудничество вече е от критична важност за българската икономика

БАСКОМ в Стара Загора: Участието на високотехнологичните индустрии в националния диалог за тристранно сътрудничество вече е от критична важност за българската икономика

Софтуерната индустрия е 55% от цялата ИКТ индустрия и е от фундаментално значение за развитието на българската икономика. Затова и участието на високотехнологичните индустрии в националния диалог за тристранно сътрудничество вече е от критична важност за българската икономика. Заедно със сходните организации ще продължим да развиваме Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) като обединителна платформа. Правим заявка за активно участие в националния дебат с правителството, другите работодателски организации и синдикатите.

Това послание отправиха лидерите на софтуерните компании-членове на БАСКОМ – на традиционната си есенна среща.

Те потвърдиха категоричната обща позиция на всички асоциации, представляващи иновативния бизнес, против автоматизирана формула за увеличение на максималния осигурителен праг – действие, което подлага на изпитание растежа не само на сектора, но и на цялата икономика. Позитивна оценка бе дадена на някои образователни инициативи, развиващи достъпа до качествен талант за сектора – например волята на МОН България да е сред първите държави заедно с Естония и Финландия по въвеждането на изкуствен интелект в образованието. Дадена бе и препоръка към МЕУ чрез дигитализация да се забърза процедурата по издаване на сини карти.

Тази година редовната есенна среща на лидерите на компаниите от БАСКОМ се провежда в Стара Загора, където Асоциацията дава подкрепа на местната софтуерна екосистема. Тя ще играе все по-решителна роля в региона, който претърпява сериозна икономическа трансформация в момента.

Представители на компаниите-членове на БАСКОМ проведоха и срещи с ръководствата на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ и на Тракийския университет и заявиха готовност за подкрепа в усилията им по подготовка на бъдещите ИТ таланти. В гимназията се обсъди възможността за съвместно провеждане на производствена практика за учениците. А в университета бе обсъдена възможността БАСКОМ да подпомогне утвърждаването на новата специалност по софтуерни науки в университета, както и включването на специалисти от БАСКОМ в обучението с лекции и с експертиза в актуализиране на учебните програми.

Основните моменти от развитието на ИТ екосистемата на регионално ниво и възможностите за развитие на партньорства очертаха д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие и координиращ мениджър на проекта Европейски Цифров Иновационен Хъб – „Загоре“, Боряна Пейчева, председател на Сдружение „ИТ Стара Загора“, както и мениджъри на местни компании.

Участниците в срещата в Стара Загора изразиха удовлетворението си от инициативата на БАСКОМ Business Tree. Марина Шидероф, член на УС на БАСКОМ, обобщи резултатите от инициативата, която успешно фокусира вниманието на бизнеса върху възможностите, разкриващи се пред него, в резултат на новите решения, базирани на изкуствен интелект.

Георги Шарков, част от Консултативния съвет на БАСКОМ, представи актуална информация относно регулациите и изискванията за сертифициране по киберсигурност на продуктите и услугите.

С обобщение на актуалната икономическа ситуация в България, представяне на тенденциите в развитието на глобалната икономика и водещата роля в тях на високотехнологичните индустрии в събитието се включи и икономистът Николай Василев, бивш вицепремиер, министър на икономиката, министър на транспорта и съобщенията, а понастоящем управляващ партньор на инвестиционно дружество.

Бизнес