Към края на десетилетието изкуственият интелект ще замени 2,4 млн работни места в САЩ

Към края на десетилетието изкуственият интелект ще замени 2,4 млн работни места в САЩ

Към края на текущото десетилетие само в САЩ изкуственият интелект ще заеме над 2 млн работни места.

Съгласно прогнози на Forrester, към края на 2030 г ИИ ще замени 2,4 млн работни места в САЩ, при това най-силно ще пострадат офисните служители, занимаващи се с различни видове умствен труд. Освен това, изкуственият интелект ще повлияе на 11 млн работни места.

Като цяло към 2030 г системите за автоматизация и ИИ ще заемат 4,9% от работните места в САЩ и 30% от тях се падат на генеративните системи за изкуствен интелект. Още през тази година подобни ИИ ще заменят 90 000 работни места, които ще бъдат заместени от системи за автоматизация от един или друг вид.

Анализаторите отбелязват, че колкото по-високо е образованието на даден работник, толкова по-голямо влияние ще окаже ИИ върху неговата работа. Аналогична ситуация се наблюдава и по отношение на работната заплата – служителите, които печелят под $60 000 на година ще пострадат по-малко от тези, които печелят $90 000 и повече.

Бизнес