Възможно е да съществуват “тъмни звезди”

Възможно е да съществуват “тъмни звезди”

Група астрофизици обявиха, че благодарение на космическата обсерватория Джеймс Уеб вероятно са засечени досега непознати обекти във Вселената – “тъмни звезди”. Става дума за обектите JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 и JADES-GS-z11-0, които са се образували малко след Големия Взрив (300 млн години).

Досега JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 и JADES-GS-z11-0 се считаха за най-младите от наблюдаваните галактики. Но изследователите вече предполагат, че това могат да са първите образували се звезди с колосална маса. При това, за разлика от известните звезди, в тяхната вътрешност не протичат термоядрени реакции, а нагряване на тъмна материя. В такива звезди става анихилиране на тъмна материя – когато две частици тъмна материя се сблъскат, те се унищожават една друга, в резултат на което се отделя светлина и топлина.

С времето “тъмните звезди” са се свили до свръхмасивни черни дупки. Това обяснява защо до досега не сме срещали звезди от тъмна материя, но пък наблюдаваме множество черни дупки.

Космос