Li-Fi  е 200 пъти по-бърз от Wi-Fi

Li-Fi е 200 пъти по-бърз от Wi-Fi

Приет е новият стандарт за безжична връзка IEEE 802.11bb, или Li-Fi. За разлика от добре познатия Wi-Fi, новият предава данни с помощта на светлинни лъчи, а не с радиочестоти. Пиковата скорост в стандарта Li-Fi  е 224 GB/s, което е почти 200 пъти по-бързо от скоростта на стандарта Wi-Fi 6.

Връзката в Li-Fi се осъществява чрез видима светлина и работи чрез превключване на светодиоди с висока честота, незабележимо за окото. Освен високата скорост, Li-Fi има и още едно важно преимущество, което впрочем може да се разглежда и като недостатък. Светлинните лъчи не могат да проникват през стени, затова радиусът на действие на Li-Fi не е особено голям. Устройствата с този вид връзка работят само в рамките на едно помещение и в условия на прака видимост. Такова решение обаче осигурява по-добра безопасност и конфиденциалност, отколкото при Wi-Fi.

Първите устройства с Li-Fi се очакват да се появят още през тази година.

Технологии