Биолози вече могат да определят пола на пиленцето още в яйцето

Биолози вече могат да определят пола на пиленцето още в яйцето

Досега полът на пиленцето можеше да се определя малко преди то да се излюпи. Но анализът на летливите вещества позволява това да се направи дори седмица след като яйцето е снесено.

Кокошките и петлите, предназначени за яйца не се използват за месо. В производството на самите яйца ценни са самките, а отглеждането на самци няма особен смисъл. Затова в птицефермите малко преди да се излюпят или веднага след това, полът на пиленцата се определя и петлетата се отстраняват. Това поражда редица финансови и етични проблеми, затова не е чудно, че учените се опитват даже да получат генномодифицирани кокошки, които снасят само “женски” яйца.

ГМ-кокошки вероятно ще се появят в недалечно бъдеще, но американски учени от Калифорнийския университет предлагат по-достъпен метод за определяне на пола на зародиша в момента, в който той се е образувал. Яйцата с мъжки зародиш могат веднага да се изпратят за преработка, без да се налага тяхната инкубация. Резултатите от изследването са публикувани в списание PLOS One.

Определянето на пола на пиленцето вече се прави по няколко начина, например с вземане на проба от течността в яйцето или като то се осветява с мощна лампа. Но това е сложен процес, изискващ ръчен труд. При това, за да се получат надеждни резултати желателно е ембрионът да се достатъчно оформен. Новият метод на учените може да бъде автоматизиран и работи даже на ранни етапи на развитие на ембриона.

Изследователите закрепват малка тръба с вакуумно залепване към яйцето и събират образци от летливите вещества, които проникват през черупката. По-нататък техният състав се анализира с помощта на газов хроматограф и мас спектрометър, като се съпоставя с пола на зародиш, установен чрез анализ на ДНК. Това позволява да се определят химичните профили, характерни за кокошите ембриони от различните полове.

На базата на тези данни може да се определи полът на пиленцето още на осмия ден (инкубационният период на кокошите яйца е 21 дни) с 80% точност. Новата технология вече е патентована, а с нейната комерсиализация ще се заеме компанията Sensit, специализирана в разработката и продажбата на химически сензори за промишлеността и селското стопанство.

Наука