Учени предлагат квантова информация да се записва в звукови вълни

Учени предлагат квантова информация да се записва в звукови вълни

В нормалния свят не е възможно да се произнесат думи в празна стая, а след време да се влезе и да се чуе казаното. Но в квантовия свят това е възможно и открива път към механичните записващи устройства за квантови компютри – данните могат да се съхраняват в звукови вълни.

Ясно е, че без възможност да се запомня междинният резултат квантовите изчисления ще са силно ограничени, както и тяхното мащабиране. Изследователи от Калифорнийския университет предлагат изцяло нов подход към запомнянето на квантова информация. Учените предлагат квантовите състояния да се преобразуват в звукови вълни и те да бъдат извличани когато това е необходимо.

Разработката е базирана на факта, че монокристалите при свръхниски температури могат много дълго време да се намират в състояние на колебания. Този ефект се наблюдава в трептенията на такива квазичастици, като акустичните фотони. Честотата на колебанията лежи в гигахерцовия диапазон и времето за живот на фотоните надвишава всички други алтернативни методи за механичен запис на информация.

За да се предаде електрическо квантово състояние на “звучащ” фотон е достатъчно зарядът да се прехвърли на трептящ кристал. Въздействайки на заряда (заредения кристал), ние променяме честотата на фотоните и по този начин записваме бит информация, казват изследователите. По този начин се осъществява електрическа връзка между квантовите платформи и механичната запомняща система.

Учените подчертават, че вече е предлагано нещо подобно да се направи на базата на пиезоелектрически елементи. Но пиезоелектриците изискват специални материали и условия за производство, докато в предложената система се използват широкоразпространени материали.

Наука