Гъвкаво облачно ERP в един постоянно променящ се свят

Гъвкаво облачно ERP в един постоянно променящ се свят

За първи път по време на пандемията офис служителите бяха принудени да работят от вкъщи в продължение на месеци, а същевременно глобалните вериги за доставки и купувачите бяха принудени да спрат почти напълно дейността си. Именно съвременните ERP (SaaS) решения дадоха на гъвкавите компании способността да реагират, да въвеждат иновации и в крайна сметка да постигат рентабилност.

В ретроспекция научихме важни уроци за това кой оцелява и кой процъфтява в разгара на големи „шокове“ като пандемията Covid-19. Бизнесите са разделени на три основни категории:

   – Гъвкав бизнес – този тип компании успяха да просперират, защото успяха да се адаптират бързо и да променят подхода си към цялостните си операции и продажбите си. Именно те бяха сред първите възприели облачните ERP системи, които им предложиха още по-голяма гъвкавост. Те намериха алтернативни доставчици, засилиха производството във фабрики с местни източници на доставки, заобиколиха дистрибуторите, като продаваха директно на клиентите, и обработваха всички свои транзакции безпроблемно, тъй като финансовите им операции се изпълняваха в облака.

   – Консервативни или негъвкави предприятия – те бяха принудени да затворят или защото им липсваше смелостта да се адаптират, или защото бяха хванати в капана на вече остарял начин на мислене. Повечето от тях не разполагаха с ERP система или имаха остаряла локално инсталирана система, изискваща време и усилия за промяна на процесите в нея, което доведе до блокиране на дейността им. Промяната в крачка на тези процесиизискваше и допълнителна инвестиция, която се оказа непосилна за осъществяване, като бърза реакция в стресова пандемична ситуация.

   – Компании, на ръба на оцеляването – те извършиха истински подвиг, с цената на много работа, воля и упоритост. Това са компании, разполагащи с остарели и негъвкави ERP системи и процеси, които правеха промяната изключително скъпа и трудна. Те може и да успяха да преминат през кризата и да се възстановят, но със сигурност никога повече не искат да преминават през подобни ситуации.

Ролята на Cloud ERP

Съвременните ERP като услуга (SaaS) решения позволяват на гъвкавия бизнес да реагират, да въвеждат иновации и в крайна сметка да оцеляват. SaaS ERP и облачните технологии като цяло, дават въможност бизнеси от всякакъв размер да могат едновременно да се конкурират и да печелят позиции на глобално ниво. И няма да е преувеличено да се каже, че ако пандемията се беше случила преди наличието на облачните ERP системи, загубите щяха да бъдат още по-значителни.

Традиционните ERP помогнаха на бизнеса да интегрира и автоматизира процесите си, и да оперира много по-прозрачно и ефективно. Но осъществяването на промени в процес, като например преминаването от дистрибуторски базиран модел на продажби, към модел на директни продажби през Интернет, изисква времеемки, рискови и скъпи настройки/корекции.

Като контраст, модерните ERP системи са гъвкави и бизнесите, които ги използват, съответно се превръщат в по-адаптивни. Такива са и решенията, които предлага SoftOne.bg. ERP решенията дават възможност бизнесите да създадат нещо ново, да интегрират бизнес елементи, да ги адаптират, след което да създават иновации. Това гъвкаво мислене позволява реализацията на коренни промени, на ниски риск и цена, със запазване на ефективността и доставяйки оптимално клиентско преживяване.

Бизнес Софтуер