В Тайланд изграждат най-големия акумулатор на топлинна енергия

В Тайланд изграждат най-големия акумулатор на топлинна енергия

Американската компания Rondo Energy заедно с тайландската Siam Cement Group разширяват завода за производство на топлинни батерии. Той ще е 2,5 пъти по-голям от Tesla Gigafactory. Става дума за производството на огнеупорни тухли, които събрани в акумулираща установка позволяват да се съхранява огромно количество топлинна енергия.

Топлинните батерии на Rondo Energy представляват огнеупорни блокове, направени от смес от цимент, силиций, алуминий и желязо. Всяка подобна тухла тежи 500 кг и може даа съхранява 100 kWh мощност във вид на топлина. Блоковете са добре топлоизолирани и се нагряват от слънчеви и вятърни установки до температури до 1500 градуса по Целзий. За извличане на запасената енергия през блоковете се прокарва въздух, който след това нагрява вода, превръщайки я в пара. Прегрятата пара на свой ред може да се използва в стоманодобивни, химически и хранителни производства. В бъдеще подобни установки ще могат да снабдяват енергоемки производства без вредни емисии.

Енергия