Интелигентни HVAC системи: иновативен начин за пестене на енергия

Интелигентни HVAC системи: иновативен начин за пестене на енергия

Световната енергийна криза се изостри поради нарастващото търсене и изчерпването на ресурсите, което ни принуждава да намалим потреблението на енергия и да преминем към възобновяеми източници. С напредването на глобалната тенденция за намаляване на въглеродните емисии, много организации и частни лица намират начини да намалят въглеродния си отпечатък и да преминат към по-чиста енергия. За търговските сгради ефективен начин за постигане и на двете е инсталирането на енергийно ефективна HVAC система (система за отопление, вентилация и климатизация). Най-новите HVAC системи не само намаляват потреблението на енергия и разходите, но и създават комфортна стайна атмосфера, която подпомага доброто състояние на хората, които използват помещенията, както и на техните гости, и води до положителни бизнес резултати и устойчива поддръжка на сградата.

В офис сградите и други търговски обекти HVAC системите са от изключително значение за поддържането на комфортни закрити помещения, за да не се допуска те – и техните ползватели – да се затоплят или охладят прекалено много. HVAC инсталациите обаче обикновено заемат значителна част от потреблението на енергия в даден обект – всъщност около 40%, като повече от половината от тази консумация идва от отоплителната и охладителната дейност.

Това е особено важно за специализирани обекти като болници, хотели и центрове за данни, където HVAC системите работят непрекъснато през целия ден. Необходимостта от денонощно отопление или охлаждане и съпътстващите го високи разходи поставят ръководителите на обекти пред сериозно предизвикателство: как да оптимизират работата на HVAC системите по възможно най-енергийно ефективен начин. А предвид глобалната енергийна криза, необходимостта от успешно справяне с това предизвикателство сега е по-голяма от всякога.

С нарастването на необходимостта сградите да бъдат по-енергийно ефективни и екологични в световен мащаб, ролята на усъвършенстваните HVAC системи, оборудвани с изкуствен интелект, става все по-голяма. Изкуственият интелект (AI) се превърна в неразделна част от нашето ежедневие, вграден в най-различни устройства, като домакински уреди и смартфони. AI се използва и за подобряване на работата на HVAC системите, като им позволява едновременно да оптимизират работата, да намалят потреблението на енергия и да подобрят качеството на въздуха в помещенията.

За да задоволи това нарастващо търсене, LG наскоро лансира на пазара в Европа новото си решение Multi V i Variable Refrigerant Flow (VRF), което скоро ще бъде налично и в други региони по света. Оборудван с високотехнологичен двигател с изкуствен интелект, Multi V i предлага впечатляващи енергоспестяващи функции, без да споменаваме редица отличителни интелигентни настройки, които могат да подобрят комфорта в помещенията и да улеснят управлението.

Ефикасно поддържане на комфортна среда

Натоварването на HVAC инсталациите в една сграда се влияе от различни и непрекъснато променящи се фактори. За да се поддържа оптимална работа и енергийна ефективност, решението трябва да е способно да засича и да се адаптира към възникващите промени. Именно тук се намесва технологията на изкуствения интелект.

Двигателят с изкуствен интелект, който LG влагат в своя Multi V i, позволява използването на сложната функция AI Smart Care, която повишава оперативната ефективност на VRF решението и намалява консумацията на енергия. AI двигателят събира и съхранява данни за стайната температура, влажността в помещението и зададената температура от всяко вътрешно тяло и използва AI алгоритми, за да определи предварително зададено ниво на „групиране“ за всяко вътрешно тяло. След задаване на нивото на „групиране“, автоматично се контролират най-подходящият режим на работа или обемът и видът на въздушния поток, както и различни други настройки. През първите 10 минути на работа двигателят с изкуствен интелект оптимизира охлаждащата или отоплителната мощност на Multi V i, за да подобри комфорта в помещението. След това, докато все още поддържа приятна атмосфера, той преминава към работа, ориентирана към пестене на енергия, за да предотврати ненужното потребление.

Благодарение на използването на изкуствен интелект и най-съвременната сензорна технология, Multi V i на LG може да повиши пестенето на енергия с до 24,7% и да намали времето, необходимо за достигане на зададената температура, с 28,5 %.

Проследяване на пестенето на енергия в реално време

Събирайки данни от работата, когато двигателят с изкуствен интелект е включен, функцията AI Smart Metering осигурява лесен начин за проследяване на това колко енергия използва Multi V i и колко спестява. AI двигателят събира и съхранява данни за използването на енергия на открито и на закрито – при нормална работа и при работа в режим AI Smart Care – чрез „Smart Plug logic“, който е вграден във външните тела. Използвайки събраните данни, AI алгоритмите създават модел за оценка на потреблението на енергия. На база на данни, събрани за 8 часа, AI Smart Metering може да оцени общото спестено количество енергия за различни периоди от време (дневно, седмично, месечно и годишно) и да покаже тази информация на екрана на контролера, така че потребителите да добият ясна представа за енергийния отпечатък на Multi V i.

Проактивно понижаване на разходите за енергия

Докато функциите AI Smart Care и Smart Metering пестят енергия, функцията AI Energy Management интелигентно прогнозира и контролира потреблението на енергия, което превръща Multi V i в едно от най-интелигентните HVAC решения, предлагани в момента. Функцията AI Energy Management събира данните за потреблението на енергия в режим на работа, създава база данни и изчислява прогнозираната честота на работа, за да генерира модел на енергийния режим. И като прилага AI алгоритъм, може да управлява работата на външното тяло на Multi V i в зависимост от месечните цели за потребление на енергия. Това може да предотврати прекомерното използване на енергия и да помогне за намаляване на месечните енергийни разходи.

За малки и средни предприятия, където не е инсталирана система за управление на енергията в сградата, потреблението на енергия може лесно да се управлява чрез прогнозиране, наблюдение и контрол на функциите за управление AI Energy на Multi V i. Удобно е, че всички тези изключителни интелигентни функции, предлагани от VRF решението на LG, могат да се управляват чрез дистанционното управление Standard III Wired или контролера ACP 5/AC Smart 5.

Със своя най-съвременен AI двигател LG Multi V i осигурява по-голяма енергоспестовност и по-комфортна затворена среда. Нещо повече, двигателят с изкуствен интелект, приложен в най-новото VRF решение на LG, непрекъснато се усъвършенства, като новите алгоритми и източници на данни му позволяват да въвежда нови и по-добри оптимизации на производителността с течение на времето. Чрез събиране и анализ на данни AI двигателят на LG може да подобрява прогнозите и стратегиите си за управление, като проправя пътя към по-голяма оперативна и енергийна ефективност. Тъй като изкуственият интелект продължава да се развива, HVAC системите ще стават все по-ефикасни в идентифицирането на промени в условията и ще регулират работата си в реално време – увеличавайки производителността и намалявайки потреблението на енергия все повече.

С приоритет за устойчивост, задвижваният с изкуствен интелект Multi V i на LG осигурява по-висока енергийна ефективност, намалява потреблението на енергия и свежда до минимум въглеродните емисии по време на работа. Нискоемисионното високоефективно VRF решение е точно този вид екологично ориентирана иновация, която клиентите по целия свят очакват от LG – компания, която разбира огромното значение на инвестирането в бъдещето днес.

Технологии