All Channels Group и НБУ организират състезание за използване на изкуствен интелект в маркетинг комуникациите

All Channels Group и НБУ организират състезание за използване на изкуствен интелект в маркетинг комуникациите

Комуникационната група All Channels Group и Нов Български Университет организират AI Marketing Hackasprint, двудневно състезание за иновативно използване на технологиите за изкуствен интелект в маркетинга. Събитието ще се проведе на 26 и 27 май 2023 г. и ще събере най-ентусиазираните за новите технологии студенти и специалисти до 24 години.

Участниците ще се състезават в отбори, за да мислят, разработят и представят атрактивни и иновативни идеи, задвижвани от най-новите технологии в областта на изкуствения интелект.

Студентите ще имат задачата да разработят маркетинг решения под формата на презентации по предварително подадени задачи, като целта е да се справят с максимален брой от тях. Оценяването на проектите ще се случи след презентиране от страна на участниците пред жури (виж тук). Победителят ще спечели награда от 1000 лв.

Събитието има за цел да насърчава творческа и сътрудническа атмосфера, в която студентите по маркетинг могат да използват силата на технологиите за изкуствен интелект, за да трансформират индустрията. AI Marketing Hackasprint е платформа за студентите да общуват, учат и демонстрират своя талант в среда максимално доближаваща се до реалната.

Регламент и оценяване

В състезанието ще участват 10 отбора, селектирани от предварителни заявки. Отборите ще се състоят от 1 до 4 човека. Всеки отбор ще получи профили в Chat GPT и MidJourney. Посредством тях, други AI-инструменти и собственото си въображение, отборите ще трябва да разрешат възможно най-много казуси, които предварително ще бъдат разработени и зададени от организаторите.

Финалните материали ще се очакват под формата на презентации и ще бъдат оценявани от жури – виж тук.

Критериите за оценяване на работата на отборите ще включват: брой разработени в презентации брифове, начин на презентиране, качество на съдържанието, цялостен подход към задачите. Всяка презентация ще бъде оценявана по шестобалната система, а крайната оценка на всеки отбор ще бъде формирана средноаритметично от всички презентирани материали.

Участието в състезанието е безплатно. Голямата награда за отбора, който се класира на първо място, е 1000 лв, а за спечелилите второ и трето място са предвидени утешителни награди – кашони с крафт бира от Cohones – пивоварната, която направи първата изцяло AI-генерирана бира в България.

Бизнес