Преходът на електромобилите към напрежение на 800V ще е бавен

Преходът на електромобилите към напрежение на 800V ще е бавен

Поначало повечето електромобили използваха бордово напрежение 400 волта, но вече много от автомобилните производители започнаха преход към 800V напрежение. Но делът на тези коли даже към 2025 г няма да надвиши 12% от пазара на електромобилите. Подобни прогнози привеждат от DigiTimes Research, които отбелязват, че през миналата година делът не надвишаваше 2%, затова все пак има някакъв прогрес.

Увеличението на мощността на зарядните станции се диктува от необходимостта да се намали времето за зареждане на електромобила. Това може да се постигне чрез увеличение на тока и чрез повишаване на напрежението. Първият начин занижава КПД на процеса заради увеличаване на загубите във веригата. Освен това той изисква кабели с по-голямо сечение, което увеличава не само себестойността на автомобила, но и неговото тегло, което негативно се отразява на пробега.

Повишаването на напрежението позволява да се увеличи мощността без да се използват по-дебели проводници, но пък за целта е нужна друга компонентна база в автомобила. Освен това, някои бордови системи не могат да преминат на по-високо напрежение и за тях ще са нужни понижаващи преобразуватели. Като цяло анализаторите са стигнали до извода, че поради всичките тези проблеми електромобилите не могат да преминат на 800V по-рано от 2030 г, а през 2025 г техният дял на първичния пазар няма да надвишава 12%.

Електромобилите от премиум клас ще мигрират към 800 волта архитектура по-бързо, тъй като техните притежатели ценят времето си, а ускореното зареждане е именно основната полза от този преход. В състава на концерна Volkswagen именно Porsche и Audi са сред първите, които ще мигрират към 800V. Южнокорейските производители са готови да внедрят това напрежение още сега. Китайските компании засега предпочитат да започнат миграцията при по-скъпите модели. Американците и европейците Stellantis и General Motors също мислят по въпроса, а лидерът на пазара Tesla засега се дърпа от тази тенденция.

Както отбелязват от Tesla, преходът към напрежение 800 волта е целесъобразен за по-големите модели, например камионите Semi и пикапа Cybertruck – това вероятно ще бъде направено в бъдеще, но по-компактните марки засега ще запазят стандарта 400V. Според ръководството на компанията миграцията към новия стандарт ще повлече прекалено големи разходи на ниво цяла инфраструктура, макар и да позволява да се постигне намаляване на себестойността на отделния електромобил.

Бизнес