Вода на Луната може да се добива с обикновена микровълнова печка

Вода на Луната може да се добива с обикновена микровълнова печка

През последното десетилетие са намерени множество потвърждения за присъствие на вода на Луната. Ледът е размесен с лунен прах (реголит) в обемно съотношение 100-400 части на милион, а по-високи концентрации могат да се намерят на полюсите, където попада по-малко слънчева светлина. Учени от САЩ и Великобритания са стигнали до извода, че за добиване на вода от реголит е достатъчна и обикновена микровълнова печка.

Учените са изследвали две версии на изкуствен реголит. Първият е създаден на базата на образци, взети от лунни възвишения, а вторият имитира тъмната почва на лунните “морета”. Материалът е смесен с вода в масови пропорции от 3 % до 15 %. След това образците са поместени в камера, имитираща налягането и температурата на лунната повърхност, и са подложени на въздействие с микровълни с мощност 250 вата – тоест, около 1/4 от мощността на домашна микровълнова.

В резултат е извлечена 50% от водата от изкуствените “морски” образци и над 67% от планинските. При нагряване в течение на 35 минути е извлечена вече 90% от водата. И което е по-забележително, при увеличение на водното съдържание, резултатите от добиването спадат до 32%. Учението го обясняват с това, че при по-наситените с вода породи разстоянието между частиците прах расте, което отслабва топлообмена и по този начин намалява ефективността на извличане на вода.

Авторите на изследването твърдят, че на Луната микровълнови устройства с малка мощност ще позволят да се добива вода от почва с масова концентрация до 10%.

Космос Наука