Cloud CRM и фирмите от малкият бизнес в ерата на хибриден модел на работа

Cloud CRM и фирмите от малкият бизнес в ерата на хибриден модел на работа

Преминаването към хибриден модел на работа беше и все още е предизвикателство за фирмите, независимо колко малки или големи са те, но може да бъде особено трудно за малките компании, за които често времето и ресурсите са оскъдни. Въпреки това собствениците на малък бизнес, които решат да инвестират време и усилие във внедряването на облачно CRM решение, със сигурност ще се възползват от неговите предимствата, които несъмнено предлагат нови нива на гъвкавост и продуктивност.

CRM и облака

CRM е гръбнакът на всеки малък бизнес, тъй като на практика автоматизира процесите и прави ненужно въвеждането на данни в електронни таблици и Excel. CRM решенията управляват всяко взаимодействие на бизнеса с клиента, като същевременно предлагат видимост на целия екип по отношение на нуждите на клиентите и гарантират, че нищо от процеса няма да бъде изпуснато. CRM решенията, които поддържат маркетингова автоматизация, стимулират комуникацията с клиентите, като по този начин позволяват на бизнеса включително да автоматизира персонализирани съобщения. Много собственици на малък бизнес вече разчитат на локални CRM системи, за да организират своите операции. С облачно решение обаче служителите ще имат достъп до оперативните предимства на CRM, където и да се намират.

Сигурност, надеждност, спокойствие

Облачните приложения са предназначени за непрекъснатост на бизнеса и възстановяване след бедствие. Въпреки че на теория всеки бизнес, независимо от неговия размер, трябва да разполага с адекватно решение за архивиране в случай на загуба на данни, това често се оказва твърде скъпо за малкия бизнес и партньорите, които използват за управление на своята ИТ инфраструктура. С облачната технология дори и най-малките фирми могат да се насладят на сигурно решение за архивиране, което ще им помогне да спестят време и да избегнат големи първоначални инвестиции.

Очевидно е и, че сигурността ще продължи да бъде основен приоритет, тъй като CRM, освен всичко останало, е свързан с чувствителни и защитени данни. Това е проблем, с който предприятията трябва да се справят ефективно. Eдин от най-добрите примери на българския пазар за съвременна CRM платформа е Soft1 Cloud CRM.

Винаги актуален

Традиционните ИТ системи изискват непрекъснати софтуерни и хардуерни надстройки. За малките и средни предприятия този подход води до огромни разходи и финансово натоварване на всеки три до пет години. Облачните решения, от друга страна, се администрират изцяло от съответните доставчици, което означава, че те са тези, които отговарят за тяхната поддръжка, корекции на грешки и отстраняване на проблеми. Без каквато и да е тежест за техния ИТ отдел (или допълнителни разходи), малките предприятия могат да разполагат с най-новите технологии, независимо дали екипът им работи от дома или в офиса.

По-добра интеграция

Базираните в облак приложения са проектирани да работят безпроблемно едно с друго. Повечето CRM решения, базирани на облак, предлагат интеграции, които позволяват на приложения, които обикновено се използват от малкия бизнес, като QuickBooks, Calendly и Microsoft Outlook, лесно да комуникират помежду си. Когато работят заедно, тези инструменти създават център за бизнес операции, който е достъпен и лесен за навигация за всички служители, независимо къде се намират.

Софтуер