Завърши първият випуск на специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Технически университет – София

Завърши първият випуск на специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Технически университет – София

Студентите от първия випуск на специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Факултет „Приложна математика и информатика“ към Технически университет – София се дипломираха по време на тържествена церемония, която се състоя в началото на тази седмица в университета. В присъствието на ректорското ръководство, представители на лидерския екип на Experian България, преподаватели и официални гости, бакалаврите и магистрите от специалността получиха своите дипломи след 4-годишно интензивно обучение в областта на информатиката, компютърните и софтуерните науки.

Искам да благодаря на представителите на бизнеса. Те са тези, които ни позволяват да осъществяваме съвременно обучение и не само да мотивираме младите хора, но също така да можем заедно да ги подготвим за динамично променящата се обстановка и за бъдещата им работа“, сподели ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов по време на церемонията.

Experian България бе сред официалните гости на дипломирането в качеството си на златен партньор на ФПМИ към Технически университет – София. „Техническият университет е мястото, където се обучава бъдещият технически авангарт и където се раждат технологичните таланти на България. Партньорството ни с университета е важно за нас, защото то е устойчивият начин, по който да развиваме сектора, да помагаме на страната ни и да подкрепяме младите професионалисти“, коментира по време на събитието Иван Русев, директор „Research and Development” в Experian България. „На завършващите студенти пожелавам да намерят своята първа работа на място, което им дава възможност да продължат да се развиват. Пожелавам им след 3 години да израснат в кариерата си, след 5 – самите те да задават бъдещите технологии и тенденции и не на последно място – да управляват бъдещето такова, каквото всички го очакваме“, добави още той.

Информатика и софтуерни науки“ е най-новата специалност във Факултета по приложна математика и информатика (ФПМИ) към Техническия университет. Тя подготвя млади таланти с теоретични знания и практически умения за проектиране и интегриране на софтуер, програмиране на различни програмни езици, управление на софтуерни проекти, анализ на големи данни и други. Факултетът дава началото на тази специалност, следвайки световните тенденции на пазара на труда и нуждата от развитие на повече млади таланти, които да допринасят за развитието на IT индустрията в България.

Партньорството между Experian България и Факултета по приложна математика и информатика на Технически Университет – София

Осъзнавайки своята отговорна роля като един от най-големите работодатели в IT сектора, преди 5 години Experian България полага основите на своята стратегия за развитие на таланти и слага начало на дългосрочно партньорство с ФПМИ към Технически университет – София.

Компанията подкрепя университета чрез широк набор от активности – лекции, менторство, дни на отворените врати, стажантски програми, дарения на техника за целите на учебния процес и други.

През последните 4 години близо 20 софтуерни експерти от Experian България взимат участие в обучителната програма на студентите като лектори. Те водят лекции, в които запознават студентите с редица методологии за разработка на софтуер и им дават реални бизнес казуси от своята ежедневна практика в Experian. Това помага на студентите от специалността „Информатика и софтуерни науки“ не само да придобият теоретични познания, но и да бъдат запознати с реализацията на тези методологии в реална работна среда.

Друг стратегически принос на компанията за университета е фактът, че всяка година представители от ръководния състав на Experian взимат участие във валидацията на университетската програма към Факултет по приложена математика и информатика, като дават съвети на учебното заведение и по този начин подпомагат обучителният процес да бъде адаптиран спрямо последните тенденции в IT индустрията и на пазара на труда.

Experian България спомага и за облагородяването на средата за обучение на студентите от ФПМИ на ТУ-София, като изцяло ремонтира и оборудва с компютърна техника две от залите за обучение на университета. Техническото оборудване се състои в предоставяне на над 30 компютъра и 30 монитора за ползване от студентите и преподавателите.

Наред с провеждането на лекции, през годините Experian регулярно организира за студентите от специалността „Информатика и софтуерни науки“ дни на отворените врати в своя офис, където ги среща с утвърдени професионалисти в сферата на информатиката, компютърните и софтуерните науки и им дава възможност да се потопят в реална бизнес среда. Провеждането на работилници е друг аспект от партньорството между компанията и ФПМИ на ТУ-София. По време на работилниците студентите получават възможност да работят по реален бизнес казус, да развият своя идея и да я представят пред жури от професионалисти от компанията, а това им помага да надградят своите професионални и личностни качества.

Не на последно място, всяка година Experian е сред официалните гости по време на откриването на академичната година на ФПМИ в Технически университет – София, като посреща първокурсниците и дава пред тях заявка за своето дългосрочно партньорство и подкрепа в развитието на младите таланти.

Благодарение на дългосрочното партньорство между Experian и ФПМИ на Технически университет – София, към днешна дата много от младите специалисти, работещи в софтуерните екипи и екипите на Experian за анализ на данни, са именно кадри на университета.

Подкрепата на Experian България към ФПМИ на Технически университет – София е част от дългосрочната стратегия на компанията да развива и подкрепя българските таланти, както и да създава по-голяма информираност за IT индустрията в България. Освен с ТУ София, през годините компанията е изградила партньорства и с други големи учебни заведения в страната.

Бизнес