Най-новата версия на Microsoft Viva повишава производителността и уменията на служителите

Най-новата версия на Microsoft Viva повишава производителността и уменията на служителите

Майкрософт обяви въвеждането на Copilot в Microsoft Viva – инструмент, който ще помогне на лидерите да изградят една по-мотивирана работна сила. Copilot във Viva ще предостави на ръководителите изцяло нов начин за опознаване на техните служители, както и сътрудничество, предлагайки яснота относно приоритетите, обогатяване на взаимоотношенията и нови прозрения.

В днешния забързан бизнес свят, производителността на служителите е от ключово значение за постигането на резултати и това без съмнение е така, но е важно и да се отбележи това, че производителността сама по себе си не може да доведе до дългосрочен успех. Нещо повече, разчитането единствено на производителността потиска творчеството, ограничава екипната работа, а също и предизвиква умора.

За да подпомогне хората да бъдат по-продуктивни, малко след старта на Copilot в Microsoft 365, компанията разшири Copilot до Microsoft Viva, за да помогне на лидерите да направят своите служители по-продуктивни. Copilot във Viva ще работи заедно с лидерите, за да им предостави изцяло нов начин за разбиране и мотивиране на тяхната работна сила – помагайки им да осигурят яснота по отношение на приоритетите, да подсилят взаимоотношенията, както и да достигнат до нови открития. Част от ключовите възможност включват:

   – Copilot във Viva Goals улеснява поставянето на цели, като прекарва ръководителите през целия процес на създаване на цели и ключови резултати (OKR), както и улеснява управлението на целите в организацията. Тази изцяло нова функция може да предоставя препоръчани цели от документи за планиране или стратегия, както и да обобщава напредъка.

   – Copilot във Viva Engage помага на лидерите да създават убедителни и вдъхновяващи публикации с лесни насоки или актуални теми и истории в рамките на работното място. Лидерите могат да използват Copilot, за да анализират показателите за ангажираност, да оценяват общото благосъстояние, както и да получат препоръки за отговори.

   – Copilot във Viva Topics помага на потребителите да се ориентират по-бързо в конкретна област, като генерира разработки и предлага отговори въз основа на множество документи, свързани с различните области.

Copilot в Microsoft Viva предлага също така и персонализирани съдържания във Viva Learning, както и кратки разработки, които да помогнат за нуждата от различни умения и обучения. Например, Viva Topics позволява на служителите да се запознаят с важни теми и касаещи ги проекти чрез интерфейс за разговори, докато Copilot in Answers помага да се конструират конкретни въпроси и да се категоризират, като също така подпомага експертите при конструирането на пълни отговори.

Освен това Майкрософт въвежда и платформата Glint във Viva. С новата Viva Glint организациите вече ще разполагат с инструмент за проучване, с който да измерват и повишават степента на ангажираност, като търсят и действат въз основа на обратна връзка от служителите. Copilot във Viva Glint ще помогне на ръководителите да обобщават хиляди коментари от проучвания на служителите и ще им предостави нов начин за опознаване на обратната връзка чрез задаване на въпроси на естествен език. Viva Glint и Viva Insights вече са интегрирани, което позволява на лидерите да съпоставят обобщените данни за ангажираността на служителите с данни за поведението. Тази интеграция може да донесе нови прозрения за това какво може да доведе до повишаване или намаляване на ангажираността на Вашия екип.

Copilot във Viva наследява политиките за сигурност, съответствие с изискванията и поверителност на Microsoft 365 на организациите, което го прави готов за работа в предприятието. Той е изграден въз основа на принципите на Microsoft за отговорен изкуствен интелект, включително справедливост, надеждност, безопасност, защита на личната информация, пригодност за всякакви хора, прозрачност и отчетност, които се основават на десетилетия изследвания на изкуствения интелект и машинно обучение, гарантиращо опазването на личните данни.

Софтуер