Учени измислят нови витла за електрическата авиация

Учени измислят нови витла за електрическата авиация

Формата на авиационния пропелер почти не е променена за повече от 100 години. Но проверената от времето класика не е подходяща за ерата на електрическата авиация, считат учени. Електрическите самолети летят по-ниско и на по-малки дистанции, така че витлата трябва да са по-ефективни и по-тихи.

С проблема за пропелерите за електрическата авиация се занимават изследователи от Технологичния университет Чалмърс в Швеция. Те са разработили метод за изчисления на нови пропелери, за което свидетелства публикация в списание Aerospace. Методът ще помогне да се подбере оптималната форма на перката и броя на лопатите в нея за всеки отделен случай, а полученият резултат ще запази баланса между ефективността и нивото на шума.

Класическата форма на пропелера принуждава да се увеличава броя на лопатите, за да се извършват по-ефективни от гледна точка на енергията полети. Но колкото повече са лопатите, толкова по-голям е шумът, създавам от тях. Учените са търсели възможност да намалят шума, без да се губи ефективност.

Цялата работа е в намаляването на шума, който възниква по краищата на лопатите – учените са изследвали неговия принос в ощия шум на пропелерите. След това е разработен модел на витло, намаляващо този и други шумове.

“Съвременните въздушни витла обикновено имат от две до четири лопати, но ние открихме, че при използване на шест, разработени от нашата система може да се създаде пропелер, който ще е относително ефективен и тих. В сравнение с пропелера с три лопати той осигурява намаляване на шума с 5-8 dBА при спад на тягата само 3,5%”, – казват авторите на разработката.

Посоченият проблем не касае само въздушния транспорт, но и водния. Съвременните методи за производство, включително 3D печатът позволяват да се създават пропелери с много сложна форма. В частност, вече са създадени нови витла за водни транспортни средства, които са едновременно много производителни и стравнително тихи.

Транспорт