Чрез изкуствен интелект всяка ИТ компания може да увеличи производителността си от 2 до 5 пъти в следващата една година

Чрез изкуствен интелект всяка ИТ компания може да увеличи производителността си от 2 до 5 пъти в следващата една година

Изкуственият интелект (ИИ) дава нова перспектива за ИТ сектора. Бизнес лидерите трябва да имат визия и да пренастроят компаниите си. С негова помощ всяка ИТ компания може да увеличи производителността си от 2 до 5 пъти в следващата една година. За внедряването му са нужни таланти със задълбочени познания в науката за данни. Трябва да поставяме под съмнение почти всичко, което  ChatGPT ни казва. Задавайки въпрос на ChatGPT, ние вече го обучаваме.

Това са само част от посланията, които лекторите на събитието Business Tree на БАСКОМ отправиха по време на форума „Изкуственият интелект: бъдещето на бизнеса е тук“. Той събра на едно място водещи софтуерни предприемачи, изпълнителни директори на компании и експерти в бранша.

Сред лекторите бяха един от най-влиятелните международни експерти в прилагането на изкуствен интелект – д-р Артур Кордон, признат експерт и пионер в прилагането на изкуствен интелект в бизнеса; Мони Дочев, съосновател и технологичен директор на Imperia Online; Георги Шарков, един от най-авторитетните експерти по киберсигурност в България, член на Консултативния съвет на БАСКОМ и ръководител на Лабораторията по киберсигурност към София Тех Парк; Райчо Райчев, основател на EnduroSat и Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ. Дискусията модерира Марина Шидероф, инициатор на формата Business Tree, член на УС на БАСКОМ, основател и управител на Fram Creative Solutions.

Артур Кордон наблегна на своя професионален опит при внедряването на изкуствен интелект в американски, азиатски и европейски компании и постави фокус върху това как да се създава добавена стойност чрез ИИ. Според него изкуственият интелект е ускорител на бизнеса и който го прегърне, само за няколко години може да помете конкурентите си. По думите му една система за изкуствен интелект трябва да има 4 функции: машинно обучение, предсказване, анализиране и решаване на сложни проблеми. Артур Кордон отбеляза, че почти няма компания в топ 500 в света, която да не прилага изкуствен интелект – това се отнася не само до големите, но вече и до значително по-малки компании. „Най-важната начална стъпка е вие, ръководителите, да имате визия. Следващото по важност са кадрите. За основното навлизане трябват най-вече таланти, които са посветени на науката за данни. За тях трябва солидно образование. Това, което наблюдавам, особено в България, е че само с ChatGPT един човек може да навлезе в изкуствения интелект. Това категорично не е достатъчно. Или ще правите изкуствен интелект, или ще правите чат-пат изкуствен интелект. Аз съм категорично против чат-пат изкуствения интелект. Това е илюзия, от която нямате полза“, допълни още д-р Кордон.

Председателят на УС на БАСКОМ и на УС на БРАИТ Доброслав Димитров отправи предупреждение към собствениците и изпълнителни директори на високотехнологичните компании: „Нещата са много сериозни. Ако не грабнем момента и не се възползваме от възможностите на изкуствения интелект, след около година може половината от нас тук в тази зала да не сме в бизнеса“, каза той.

Мони Дочев разказа с примери как всеки един отдел в дадена компания може да повиши ефективността си чрез използването на изкуствен интелект, като се позова на опита в неговата компания. Той е убеден, че всяка фирма може да увеличи производителността си между 2 и 5 пъти в следващата една година. Според него това важи в особена степен и за ИТ компаниите, чиито служители са изправени пред предизвикателството да усвояват нови знания и компетентности, свързани с ИИ. „Изкуственият интелект може да преразкаже книга или филм, да резюмира съдържание на видео, да ви повиши езиковата подготовка, да ви помогне да откриете грешка в сложен код и т.н., което ви печели много време, обогатява ви и ви развива. За първи път в историята на човечеството възрастни хора имат шанса да прогресират със скоростта на малки деца експоненциално“, отбеляза Мони Дочев.

Георги Шарков направи исторически преглед на появата на изкуствения интелект от 1956 г. до днес и заяви, че отдавна машините са по-добри от хората в някои сфери. Но предупреди и за заплахите, свързани с достоверността, сигурността и уязвимостта на обучението на машините, както и за поуките от предишните две „зими“ на ИИ. „Ние трябва да поставяме под съмнение почти всичко, което  ChatGPT ни казва, особено за факти и конкретни данни“, категоричен бе Георги Шарков. Той коментира и важни въпроси, свързани със законовите рамки, етичните принципи и техническата надеждност на изкуствения интелект: „Например къде са интелектуалните права на продукта на изкуствения интелект? Имаше вече запитвания към научни издания дали може ChatGPT да се запише като съавтор“, каза още Георги Шарков и даде примера с невъзможността все още автономните коли да имат адекватно възприятие на околната визуална среда. „Засега те разпознават само отделни компоненти. Има слабости, като тази например, на знак стоп да поставите две черни лепенки и това да се интерпретира като ограничение на скоростта, както и дори one pixel атаки“. В този смисъл Георги Шарков предупреди за отговорното използване на подобен тип системи – особено такива, свързани с нашето здраве и безопасност. „Имаме много стъпки да извървим, преди да сме напълно наясно за какво можем и за какво не бива да използваме ИИ. Засега можем да го използваме за забавление, за обучение, за креативност, нови бизнес продукти и услуги, за кореспонденция, но за решения, свързани със здравето, живота и сигурността ни, трябва да подхождаме много внимателно. Затова и в Европа дефинирахме изисквания към ИИ платформите за прозрачност, обяснимост, кибер защита и др. Много лични данни и информация изтичат през платформите за чат“, каза още Георги Шарков.

Райчо Райчев представи няколко конкретни приложения на изкуствен интелект в космическата индустрия. „В орбита около Земята има огромно количество различни обекти. Едно от най-новите и важни приложения за всички космически мисии, е възможността за автоматизиран и подобряващ се мониторинг и предотвратяване сблъсъци в орбита и съответно повишаване защитата на космическата инфраструктура. Движейки се с близо 30 хил. км/ч около Земята, е хубаво да знаете къде се намира всеки летящ обект, за да може превантивно да променяте височината на орбитата на вашия сателит“, каза още той.

Марина Шидеров поясни, че сега всички ИТ лидери имат голяма сила в ръцете си. „Държим я и от нас зависи как ще я използваме. Да управляваш изкуствения интелект изисква огромна отговорност и има сериозен морален аспект. Всички в момента са се вторачили в нас, защото ние сме основополагащ сектор за икономиката, ние сме критичен сектор и всички гледат от нас. Ние следва да поставим основите“, обобщи Марина Шидеров.

Събитието продължи с оживена дискусия по темата, а БАСКОМ заявиха готовност за организиране на последващи срещи за споделяне на опит и добри практики.

Бизнес