Световният пазар на Cloud ERP се очаква да надхвърли 178 милиарда до 2030 г

Световният пазар на Cloud ERP се очаква да надхвърли 178 милиарда до 2030 г

6 причини бизнесът да се сдобие с облачно ERP решение.

Процентът на внедряване на Cloud ERP се увеличи през последните години и проучванията показват, че този пазар се очаква да надхвърли 178 милиарда до 2030 г., с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 12,1%. От началото на 2023 г. стана очевидно, че бизнесът избира да автоматизира възможно най-много задачи, ограничавайки човешката намеса изключително до процеси, изискващи критично мислене, което от своя страна доведе до нарастващо внедряване на решения, базирани на облак.

SoftOnе посочва какви са 6-те основни причини за това:

Повишена сигурност

Все още има хора, които смятат, че облачните ERP решения не са толкова сигурни, колкото локалните системи, и си остават скептични относно запазването на техните чувствителни данни в облака. От съвременно криптиране на данни, многофакторно удостоверяване и 24/7 наблюдение на всички системни компоненти (ОS, DB, мрежа и т.н.) до интегрирани, превантивни механизми за откриване на заплахи и SLA, облачните решения предлагат цялостни функции за сигурност, които обикновено са локални ERP системи не могат да предложат.

Съответствие с нормативната уредба

Спазването на нормативните уредби, постоянно променящите се закони, отнасящи се до управлението на данни, индустриалните стандарти и наредбите за регулиране качеството често се оказват предизвикателство за малкия и среден бизнес. Облачните ERP системи гарантират наличието на правилните инструменти, сигурност и споразумения в подкрепа на спазването на законовите и регулаторни изисквания. Със своите автоматизирани работни процеси и инструменти за контрол, именно базираните в облак системи за корпоративно управление могат да осигурят спазването на необходимите разпоредби. Пример за това са спазването на GDPR регламента, поддържането на документацията, необходима за смекчаване на рисковете и намаляването на разходите за съответствие със съответните регулации.

Управление и възстановяване при бедствия и технически проблеми

Облачните ERP решения осигуряват стабилно работно място и запазват непрекъснатостта на бизнеса в случай на технически проблеми и прекъсвания. Базираните в облак ERP системи често се поддържат от постоянни протоколи и процеси за възстановяване след бедствие, като автоматизирани копия на данни в отделни зони на достъпност, които се прилагат от доставчиците на инфраструктура. По този начин се гарантира пълна защита от катастрофални сценарии за загуба на данни, като пробив в сигурността, кражба, природни бедствия и др.

Мащабируемост

Непрекъснатите промени, иновациите и подобряването на процесите са типични характеристики на днешната сложна бизнес среда. В отговор на промените на пазара, бизнесът може да се развие от стартираща компания до мултинационална организация или да направи преход към друга индустрия. И докато мащабирането на локална ERP система може да бъде сложно, а обикновено е и скъпо и изисква набор от вътрешни ресурси, „виртуалната“ инфраструктура на облачна ERP система позволява на бизнеса лесно да мащабира нагоре или надолу и да оптимизира разпределението на ресурсите в зависимост от нуждите.

Вътрешни комуникации

Един от основните случаи на използване на ERP система е комуникацията между отделите. Облачната ERP система прави комуникацията по-ефективна, като позволява на екипите да имат достъп до инструментите, от които се нуждаят, навсякъде и по всяко време, чрез мобилни устройства или таблети. Cloud ERP синхронизира всички данни едновременно в централна база данни, като гарантира, че всеки има достъп до една и съща версия, без грешки или дубликати.

По-ниски оперативни разходи

Облачните ERP системи имат ниска цена на внедряване в сравнение с локалните решения, тъй като не изискват хардуерна инсталация.

Тези 6 причини са основание да се заключи, че бъдещето несъмнено принадлежи на Cloud ERP, но за да си гарантира бизнеса, че е избрал правилния доставчик, е нужно да се направи и добро проучване на възможностите, които предлага пазара. На българския пазар играчите не са малко, като едно от най-балансираните спрямо качество и цена решение е Soft1 Cloud ERP.

Бизнес