Прелитащи спътници са повредили над 2,7% от снимките на телескопа Хъбъл

Прелитащи спътници са повредили над 2,7% от снимките на телескопа Хъбъл

Международен екип астрономи е пресметнал, че над 2,7% от снимките на космическия телескоп Хъбъл с дълга експозиция, са повредени от това, че в полезрението на обсерваторията са попаднали един или няколко спътника. В хода на изследването учените са искали да оценят доколко космическият телескоп е уязвим от светлинното замърсяване, предизвикано от извеждането на голямо количество спътници в орбита около Земята.

“Нашите наблюдения показват, че в периода 2002 – 2021 г над 2,7% от снимките с дълга експозиция, получени от камерите на Хъбъл са повредени в резултат на преминаване на сателити пред тях. Очакваме в близките години количеството негодни снимки само да нараства поради множеството изведени спътници в орбита”, – казват изследователите.

Опасенията на астрономите са свързани с това, че космическата обсерватория Хъбъл се намира на обновително малка височина над Земята (около 540 км). Поради това много спътници попадат в полезрението на телескопа и пречат на неговата работа. Учените са събрали всички снимки, направени от Хъбъл от 2002 до 2021 г и са ги анализирали с помощта на невронна мрежа, за да открият движение на сателити по тях. Изследването показва, че светлинното замърсяване на небето, свързано със спътниците, влияе негативно не само на наземните, но и на орбиталните телескопи.

Космос