Учени създадоха компютър от един атом и светлина

Учени създадоха компютър от един атом и светлина

Индустрията стигна до производството на 3 nm транзистори и продължава напред независимо от множеството препятствия. Докъде обаче може да достигне създаването на най-малкия изчислителене елемент? Учени от Tulane University, щат Луизиана показаха експериментално, че компютри могат да се създават даже от атоми. Един атом е достатъчен, за да се съхраняват и обработват данни, а цялата обработка и вход/изход могат да са оптични.

“Имахме идея, че способността за изчисление е универсално свойство, което притежават всички физически системи, но в рамките на тази парадигма съществува огромно количество рамки за това как могат да се извършват изчисления”, – казва един от водещите автори на изследването.

Важно беше учените да докажат, че системата от един атом с напълно оптичен вход/изход, ще демонстрира нелинейни свойства. Това е особено важно, тъй като на преден план излизат невронни изчислители и такива с изкуствен интелект, които отчасти повтарят работата на мозъка и следователно са нелинейни по своята същност.

Развивайки своята концепция, учените предлагат нелинеен атомен компютър с входна информация, кодирана непосредствено в светлина и изход също във вид на светлина. Филтрите на изхода на такава система определят резултата от изчисленията.

“Нашите изследвания потвърждават, че този подход по принцип работи. Освен това, доказахме, че системата работи по-добре, когато входната светлина е представена по такъв начин, че да предизвика по-висока степен на нелинейност в системата, – пояснява авторът. – С тази разработка искаме да подчертаем, че минималната система, способна да изчислява, действително съществува на ниво един атом и изчисленията могат да бъдат изпълнени изключително с помощта на оптични процесори”.

Наука