Снимките, направени със Samsung Galaxy S23 Ultra при увеличение 19,8х и 20х са много различни

Снимките, направени със Samsung Galaxy S23 Ultra при увеличение 19,8х и 20х са много различни

Смартфонът Samsung Galaxy S23 Ultra има специален алгоритъм, който подобрява снимките при много силно увеличение, но само при определени фиксирани значения.

19,8х
19,8х
20х

Както се вижда от приведените снимки, при приближение 19,8 снимката изглежда доста по-лоша от тази с 20-кратно увеличение. От гледна точка на увеличението разликата е почти нулева, но качеството на снимките е различно. Явно флагманът на Samsung подобрява именно кадрите с 20х приближение. Не е изключено да има и други стойности, при които алгоритъмът работи по същия начин, но авторът на канала Golden Reviewer привежда само един пример.

Подобно решение може да е обусловено от физическите характеристики на перископния модул с 10-кратно оптично увеличение. Впрочем, вижда се, че разлика има не само в контраста на изображението, но и в наситеността на цветовете.

Технологии Хардуер