Показаха първия влекач, използващ амоняк

Показаха първия влекач, използващ амоняк

Американската компания Amogy представи първия в света влекач с нулеви емисии, работещ с амоняк. Резервоарите на камиона побират гориво за изработката на 900 kWh енергия, което е равно на енергийния запас в литийните батерии на Tesla Semi. При това, резервоарите с амоняк са много по-леки, а зареждането отнема 8 минути, което не може да се каже за зареждането на акумулаторите на Tesla.

Разработчикът на силовата платформа с амонячно гориво не уточнява ефективността на всички етапи на преобразуването на NH3 в електричество. Амонякът трябва да се превърне в чист водород с помощта на система за разлагане и пречистване, след това водородът да се прекара през горивните клетки и полученото електричество да се отведе до двигателите и бордовите системи.

Даже на всички етапи да се постигне максималната към днешен ден ефективност, до двигателите ще стигне само половината от обявения запас енергия, което впрочем не е толкова лош резултат. Поставянето на резервоар за амоняк е по-лесно и по-евтино в сравнение с литийни батерии със същия капацитет.

Използването на амоняк вместо чист водород значително опростява процеса, тъй като водородът може да се съхранява или във вид на газ под много високо налягане (около 700 атмосфери), или в течно състояние при охлаждане до -252,87 °C. Амонякът се съхранява в течно състояние при обикновено налягане и температура на околния въздух. По този начин, от гледна точка на плътността на съхранение на енергията амонякът печели срещу газообразния водород приблизително три пъти по обем, а по тегло изпреварва 20 пъти Li-Ion батериите.

В следващото десетилетие се очаква дефицит на лития, както и на някои други важни за производството на батерии метали и минерали. Между другото, литий и сега не достига. Както водородът, и амонякът може да се произвежда по екологично чисти технологии, например с помощта на възобновяема енергия.

Своята платформ, базирана на амоняк, компанията Amogy е инсталирала във влекача Freightliner Cascadia от 2018. Камионът е минал изпитания в кампуса на Ню Йоркския университет, а в края на януари се планира мащабна оценка на характеристиките в реални условия. В арсенала на компанията има и 5-киловатна амонячна установка за безпилотни автомобили, както и 100-киловатна за трактори.

Нещо повече, Amogy разработва мощни установки за морския транспорт. Компанията обещава да покаже към края на 2023 г буксир с амонячна силова установка 1 MW, а към 2025 г – 10 MW установка за морски контейнеровози. Amogy не е единствена – редица проекти предвиждат амоняка като косвено и даже основно гориво за авиационните и корабните двигатели.

Транспорт