В изоставени шахти могат да се изграждат гравитационни акумулатори

В изоставени шахти могат да се изграждат гравитационни акумулатори

Старите миньорски шахти могат да се превърнат в основа за създаване на гравитационни акумулатори, считат учени от австрийския Международен институт за приложен системен анализ (IIASA). Шахтите вече имат необходимата инфраструктура и могат сравнително лесно да бъдат приспособени за резервно съхраняване на енергия.

Гравитационните акумулатори натрупват енергия в издигнати на височина тежести. В моментите на пикова консумация на електроенергия, тежестта се спуска надолу и изработва енергия в генератора. В периодите на излишък на електричество, тежестта се издига и чака поредната потребност от енергия.

Според оценките на изследователите, световният потенциал от съхраняване на енергия в изоставени шахти може да достигне от 7 до 70 терават часа. В допълнение, когато една шахта се изоставя, компанията уволнява работниците. Но ако тя продължи да се използва като акумулатор  на енергия, ще се създадат нови работни места.

Трябва да отбележим, че идеята за гравитационно натрупване на енергия вече се използва. Например, в хидроакумулиращите обекти, където вода се изпомпва нависоко в моментите на енергиен излишък и при пиково потребление се изпуска през турбини. Аналогичен принцип, макар и по-рядко използван е съхраняването на енергия в компресиран въздух.

Енергия