Колонистите на Марс могат да използват вятърна енергия

Колонистите на Марс могат да използват вятърна енергия

Когато става дума за човешки колонии на Луната или Марс, като основен източник на енергия обикновено се споменават ядрени реактори и соларни панели. Но специално на Марс има още един вариант.

Колонистите биха могли да инсталират вятърни турбини за добиване на енергия. Този вариант може да се окаже ефективен – както показва ново изследване, в определени области на Червената планета енергия спокойно може да се получава чрез вятърни турбини. Например, за да се осигури електричество на колония от 6 души, които ще работят на Марс цяла година. Към вятъра могат да се добавят и слънчеви колектори, но разчетите са правени за областите около полюсите, където слънчевото греене е недостатъчно.

Както е известно, марсианската атмосфера е много разредена. Нейната плътност е само 1% от земната и ветровете са в същото съотношение спрямо земните. Това обаче е достатъчно, за да завъртят правилно конструирани турбини, които пък да генерират електричество.

Досега се смяташе, че не е изгодно да се използва вятърна енергия на Марс, но такива изследвания са правени само за конкретни зони. В ново изследване учените са адаптирали глобален климатичесн модел, който поначало е създаден за Земята, но в него са взети предвид особеностите на Марс. Те са използвали подробна информация за Марс, включително ландшафт, ниво на запрашеност и слънчево греене в различните региони. В резултат е създаден модел на различната скорост на вятъра на планетата, в различно време на денонощието, в различни сезони и даже години.

Разчетите показват, че вятърната енергия може отлично да допълва слънчевата, а в някои отделни региони и даже да бъде единственият източник на електричество. Максималната ефективност на такъв източник ще бъде около краищата на марсианските кратери и вулканични възвишения.

Впрочем, това са само теории. Според други мнения, изграждането на вятърни турбини на Марс, като се има предвид транспортът на необходимите компоненти, едва ли ще е целесъобразно в сравнение със соларната или ядрената енергия.

Енергия