ONDO с ключово участие в проекта AgroDigiRise на Европейския цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ

ONDO с ключово участие в проекта AgroDigiRise на Европейския цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ

16 демонстрационни точки ще бъдат оборудвани от ONDO с технологиите за автоматизация на напоителния процес, прецизното хранене, мониторинга на културите, както и контрола на климата в оранжериите, разработвани от компанията. Дейността е част от проекта „AgroDigiRise – Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на аграрния сектор”. Той се реализира от Европейския цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ и има за цел да представи в реална среда възможностите за оптимизация на ресурсите и автоматизация на процесите в земеделието, внедрени в стопанства от различен тип с различни култури.

Демонстрационните точки включват 13 земеделски стопанства и 3 научни центъра в цялата страна. Това са както оранжерии, така и открити площи с различни почвени и климатични условия, с различни култури и съответно разнообразни изисквания и предизвикателства към автоматизацията на основните процеси. Освен внедряване на решенията си за автоматизация на прецизното земеделие и мониторинг и оптимизация на резултатите на стопанствата, ONDO ще провежда и редовни презентации във всяка демо точка съвместно с партньорите по проекта. Така земеделските стопани ще се запознаят отблизо с всяка една технология, ще проследяват резултатите на демо стопанствата и ще получават консултиране – технологично и финансово – относно възможната интеграция на представените технологии в тяхното стопанство.

Специалистите от компанията – агрономи и технологични инженери – ще проведат и редица обучения, целящи информирането на фермерите за ползите от внедряването на дигитални технологии в земеделието. ONDO ще реализира и виртуално представяне на решенията си, което ще е достъпно в различните демо центрове.

Проектът AgroDigiRise – представен на десетия национален агро семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), който се проведе в Пловдив, е финансиран от Европейската комисия. Целта му е да създаде технологична и комуникационна екосистема за съвместна работа между земеделци, експерти по цифрови технологии и учени в областта на прецизното земеделие. Консорциум от 14 организации ще работи заедно в продължение на 36 месеца за представянето на различни иновативни технологии в земеделието, които ще развият потенциала на земеделските стопани, както и на земеделските институции от публичния и частния сектор в Южен централен район на България.

Сред партньорите в проекта освен ONDO са и Институт за агростратегии и иновации, Аграрен университет – Пловдив, ИЗК Марица, Клийнтех България, Център по растителна системна биология и биотехнология; Институт по философия и социология при БАН; Българска асоциация на търговците на агротехника; Клийнтех България; Фондация Приложни изследвания и комуникации, Клъстер Тракия икономическа зона и Община Пловдив като асоцииран партньор по проекта.

„За нас е чест и гордост да бъдем част от този проект. Вярваме, че той ще се превърне в най-мащабната платформа за презентиране на огромните възможности на системата ONDO в полза на земеделските стопани. Прецизните автоматизации на процеси като напояване, торовнасяне и климатичен контрол вече са задължителни, когато говорим за модерно земеделие. Технологичното бъдеще в земеделието е тук и ние ще го покажем с  AgroDigiRise“, споделя Ивайло Енев, съосновател на ONDO.

Бизнес