Нови префикси в системата за единици Си

Нови префикси в системата за единици Си

На генерална конференция по мерните единици учени от различни страни гласуваха и приеха четири нови префикса за обозначаване на много малки и много големи величини. Подобни промени в терминологията на Си се внасят за първи път от 30 години.

Към списъка с вече известните префикси, такива като кило-, мили- и т.н. се добавят няколко нови. Рона (ronna, 1027 или число с 27 нули) и куета (quetta, 1030) за най-големите значения, както и ронто (ronto, 10-27) и куекто (quecto, 10-30) за най-малките. Приемането на новите префикси е потвърдено от Националната физична лаборатория на Великобритания, която е и инициатор за въвеждането на новите термини.

От момента на създаването на системата Си през 1960 г научните потребности доведоха до необходимост от увеличаване на количеството на префиксите. За последен път това се случи през 1991 г,, когато химици, желаещи да изразят огромни количества молекулярни съединения, въведоха понятието зета (1021) и йотта (1024). Идеята да се добавят нови префикси възникна, след като в средствата за масова информация се появи съобщение за използване на неофициални такива.

Що се касае до нововъведенията, с тяхна помощ ще може по-лесно да се говори за някои масивни или миниатюрни обекти. Например, ако става въпрос не за разстояние, а за маса, Земята тежи около 6 ронаграма, тоест, 6 000 000 000 000 000 000 000 000 000 грама. В същото време теглото на Юпитер е равно на два куетаграма – двойка с 30 нули след себе си. А пък електронът тежи само един ронтограм или 0,000000000000000000000000001 грама.

Наука