До самия край на Вселената – астрономи създадоха огромна интерактивна карта на космоса

До самия край на Вселената – астрономи създадоха огромна интерактивна карта на космоса

Астрономи от университета Джон Хопкинс са създали интерактивна карта на Вселената, на която са отбелязани положението и цветът на 200 000 галактики. Те се простират от нашата галактика Млечен път до самия край на наблюдаемата Вселена. Картата е създадена на базата на 20 годишно наблюдение в проекта Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Работата е призвана да помогне на обикновените хора да разберат мащабите на Вселената, в която живеем.

Изследването в проекта SDSS е много по-голямо от представената карта. От наблюденията ще бъде създаден звезден атлас, включващ несметно количество звезди в различни мащаби. Създадената от астрономите карта е интересна с това, че тя започва от нашата галактика и завършва с края на Вселената – граница, обозначена от реликтовото лъчение. Вселена, разбира се, има и след този край, но светлината от нея още не е достигнала до нас.

За визуализация учените са избрали само един сегмент от наблюдаемата Вселена с дебелина 10 градуса. Дори той дава представа за мащабите и запълването на пространството със звезди и галактики на разстояние 13,7 млрд светлинни години.

Всяка точка на картата е галактика, във всяка от които се намират милиарди звезди и други обекти. За ориентировка помагат цветовете. Близките до нас галактики са светло сини – това са спирални галактики, разположени на разстояние около 2 млрд светлинни години от Земята. След това галактиките започват да пожълтяват, тъй като на такова разстояние остават да се виждат основно ярките елипсовидни галактики (това не означава, че там няма и други).

На отдалеченост от 4 до 8 млрд светлинни години картата почервенява. Това все още са елипсовидни галактики, но светлината от тях отива в червената област на спектъра поради ефекта на разширяващата се Вселена (ние се отдалечаваме от тези галактики). Но след това картата отново става синя. В този участък вече не различаваме галактики, а видими квазари, които излъчват светлина предимно във видимия син диапазон. После квазарите отново почервеняват, отново заради разширяващата се Вселена. Накрая, след милиарди години пълна тъмнина наблюденията достигат микровълновия фон. Земните уреди не са в състояние да проникнат до там. Светлината отвъд тази граница все още не е достигнала до нас (в по-широк смисъл – електромагнитното лъчение).

“Астрофизиците от цял свят години са анализирали тези данни, което е довело до появата на хиляди научни трудове и открития. Но никой не е намерил време да създаде карта, която да е красива, научна и достъпна за хората, които не са учени. Нашата цел е да покажем на всички как точно изглежда Вселената”, – казват авторите на изследването.

Космос